Setkání s novináři o odpadovém hospodářství

V předposledním lednovém týdnu jsme pro Českou asociaci odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb uspořádali snídani pro média v příjemném prostředí kavárny Café Colore. Ředitel asociace Petr Havelka a zástupce Sdružení komunálních služeb Daniel Javůrek společně představili soubor opatření, která zajistí účinnější recyklaci a separaci odpadu a zároveň povedou ke snížení jeho množství na skládkách. Za velkého zájmu médií, mezi nimiž nechyběla ani Česká televize a Český rozhlas, promluvili také o výzvě proti výraznému zvyšování skládkovacího poplatku, která je adresována obcím i zákonodárcům obou komor parlamentu.