Šilarova novela vede k centralizovanému řízení komunálních odpadů, hrozí zdražit odpadové služby a zlikvidovat tržní prostředí v odpadovém hospodářství

Senát dnes projednává novelu zákona o odpadech předloženou senátorem Petrem Šilarem. Novela, která nemá podporu odborné veřejnosti ani ekologů, radikálně zvýší poplatky za odpadové služby, omezí tržní prostředí v odpadovém hospodářství a naopak nesystémově zavede výrazná zvýhodnění pro provozovatele spaloven. 

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) upozorňuje, že novinky, které novela zavádí, povedou k zásadní deformaci tržního prostředí v odpadovém hospodářství. Náklady přitom podobně jako v případě podpory solárních elektráren ponesou občané, a to nejen ve formě zdražení poplatku za odpadové služby, ale i kvůli zavedení integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO), který skupina odborníků svolaných ze strany MŽP opakovaně odmítla. I přes to aktuální novela prvky ISNO do legislativy opět účelově zavádí.

„Zavedení integrovaného systému nakládání s odpadem (ISNO) vezme obcím svobodu samostatně rozhodovat o pro ně nejvýhodnějším způsobu likvidace odpadu, díky níž je dnes v této oblasti v ČR zdravé konkurenční prostředí a akceptovatelná cena. Cílem ISNO je centralizace řízení toků odpadů a s tím spojená podpora výstavby spaloven, které v současnosti nejsou ekonomicky rentabilní, což logicky povede k dalšímu zdražování,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. „Konkrétní představu si lze udělat na příkladu německého regionálního odpadového svazku obcí Horní Lužice – Dolního Slezska (Ravon), který díky nevýhodným dlouhodobým smlouvám svazku obcí, spojeným s ekonomickými problémy spaloven, musí již dnes na provoz spalovny doplácet miliony eur ročně. Další paralelou je pak osud českého vodárenství, kde se po centralizaci voda zdražila za posledních 20 let stonásobně,“ dodává Havelka. Potvrzením uvedeného je skutečnost, že aktuální novela stanovuje zdražení k roku 2020 o celých 100 % oproti současnému stavu.

Spalovny odpadu by se v případě schválení novely dočkaly další nesystémové výhody – nově by nemusely platit poplatek za ukládání jimi produkovaného odpadu, čímž by byly nelogicky zvýhodněny oproti jiným technologiím. Naopak stávající zařízení by podle novely mohla být omezována dle vůle krajských úředníků, i v případě že splní veškeré zákonné podmínky pro provoz. Kraje by navíc nově mohly ovlivňovat celý sektor svými netržními finančními zásahy v řádech desítek až stovek milionů korun. Novela jim totiž dává k dispozici 80 % prostředků z vybraných poplatků, které byly doposud směřovány dotčeným obcím a SFŽP. Toto opatření může velmi zásadním způsobem poškodit až destruovat stávající fungující tržní prostředí, řídící se ekonomickými zákonitostmi sektoru.

ČAOH nesouhlasí s nesystémovými opatřeními, které novela navrhuje. Asociace doporučuje zachování stávajícího funkčního a decentralizovaného tržního prostředí, které s využitím stálé soutěže a konkurence doposud tlačí na co nejnižší cenu služby. ČAOH prosazuje cestu zajištění vyšší recyklace a dalšího zpracování odpadů v širokém spektru moderních technologií, tak jak to žádá Evropská unie, nikoli politickým rozhodnutím danou jedinou cestu mamutích a drahých zařízení, kde se odpad spálí.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 16 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz