Simona Vlastníková pro korporátní klientelu v ING Wholesale Banking ČR

Praha, 31. října 2007 – V říjnu 2007 Simona Vlastníková (34) přestoupila v rámci ING Wholesale Banking na pozici Relationship Manager – Manažera pro vnější vztahy. Na této pozici je odpovědná za udržování profesionálních vztahů se stávajícími i potenciálními korporátními klienty zejména z odvětví stavebnictví, dopravy a logistiky, služeb a technologií.

Simona Vlastníková pracuje ve skupině ING od roku 1997. Svou kariéru zahájila na pozici finančního analytika v oddělení kontrolingu ING Bank N.V. Poté přešla do  oddělení Treasury a následně pracovala po dobu pěti let jako Senior Account Manager pro korporátní klienty.

Simona Vlastníková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze,  Podnikohospodářskou fakultu, obor Podniková ekonomika. Domluví se anglicky a ovládá základy ruštiny, španělštiny a němčiny.

Mezi její záliby patří sport, kultura a ráda cestuje.

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. Byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2006 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 60 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 60 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, nebo? grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz