Školství by mělo rozvíjet finanční gramotnost studentů

Studenty druhých a třetích ročníků kolínské Obchodní akademie navštívili s dlouhodobým vzdělávacím projektem Finanční akademie investiční odborníci ze skupiny Pioneer Investments. V rámci předmětu Finanční gramotnost tak poskytli dětem ojedinělou možnost ověřit si a doplnit své finanční znalosti.

„Na přednášky do škol se vždy těším, protože je to pokaždé úplně jiné. Tentokrát mě velmi příjemně překvapili místní pedagogové, a to nejen vstřícným přístupem, ale zejména svými znalostmi z oblasti finančních a kapitálových trhů. Opravdu oceňuji zájem učitelů o sebevzdělávání a jejich oddanost škole i v dnešních nelehkých podmínkách.“ říká Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR skupiny Pioneer Investments ČR.

Z dotazníků, které studenti vyplňují vždy před samotnou přednáškou, vyplynulo, že někteří se už dokáží orientovat v základních pojmech a umějí si věci dávat do souvislostí. Kolínští studenti dobře vědí, že investování je spojeno také s rizikem. V současnosti by jako investici volili především nemovitosti a akcie, podílové fondy zatím zůstávají spíše na okraji jejich zájmu. Informace pak studenti čerpají především z internetu a ze školy.

Finanční akademie je dlouhodobý vzdělávací projekt, který studentům středních škol prostřednictvím přednášek pod vedením investičních expertů objasňuje základní ekonomické termíny a pojmy z oblasti finančních a kapitálových trhů. Cílem přednášek v rámci projektu Finanční akademie je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem svět, který je i pro mnoho dospělých stále velkou neznámou.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 30. září 2010 aktiva v hodnotě více než 184,968 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund - je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com