Skupina Pioneer Investments přijala Zásady odpovědného investování OSN

Skupina Pioneer Investments oznamuje, že 27. března 2009 přijala Zásady odpovědného investování OSN, soubor šesti zásad správné praxe. Skupina se podpisem zavázala začlenit do procesů investiční analýzy a rozhodování například otázky týkající se ochrany životního prostředí nebo společenské odpovědnosti.

Zásady odpovědného investování OSN jsou definovány následovně:
1. Skupina začlení otázky ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení do procesů investiční analýzy a rozhodování
2. Skupina výše zmíněné otázky začlení do svých vlastnických zásad a praxe
3. Bude usilovat o zpřístupnění příslušných informací k otázkám ze strany subjektů, do nichž investuje
4. Skupina bude podporovat přijetí a implementaci Zásad v rámci celého investičního odvětví
5. V rámci implementace Zásad bude skupina spolupracovat na zvyšování efektivity svých procesů                                                                                                               
6. Skupina bude podávat zprávy o své činnosti a o průběhu implementace Zásad

„Vítáme, že skupina Pioneer Investments přijala Zásady odpovědného investování, jimž se dostalo podpory i od OSN,“ uvádí výkonný ředitel Principles for Responsible Investment (PRI) James Gifford a dodává: „Skupina se tak připojuje k řadě subjektů uznávajících zásadní vliv zařazení hledisek ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a podnikového řízení do procesu investičního rozhodování. Těšíme se na její aktivní účast a jsme si jisti, že napomůže rozšíření praxe v oblasti odpovědného investování v Itálii.“

„Jsme si plně vědomi důležité úlohy, kterou jako správci aktiv zastáváme při dlouhodobé správě majetku osob, i potenciálně zásadního vlivu tohoto odvětví na otázky ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a podnikového řízení,“ prohlásil Dario Frigerio, generální ředitel (CEO) skupiny Pioneer Investments. „Věříme, že odpovědné investování a správná podniková praxe zvýší transparentnost, odpovědnost a informovanost a pomůže posílit důvěru v trhy.“

Více informací naleznete na http://www.unpri.org/principles/

Informace pro média:

O skupině Pioneer Investments:
Pioneer Investments je celosvětová skupina zabývající se správou investic, jejíž celková spravovaná aktiva dosahovala ke konci února 2009 hodnoty přibližně 160 miliard eur. Poskytuje širokou nabídku investičních řešení, včetně podílových fondů a strukturovaných produktů; mezi její klienty patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa. Institucionální klienti představovali ke konci ledna 2009 téměř 32,74 miliard eur. Skupina má pobočky v 31 zemích a zaměstnává zhruba 2300 osob.

Skupina má více než 80 let zkušeností s tradičními investicemi a svým klientům a partnerům poskytuje vhodné investiční strategie. Náš vlajkový podílový fond Pioneer Fund je třetím nejstarším podílovým fondem v USA a ztělesňuje historii důsledné správy peněz a podpory investorů při sledování jejich finančních cílů ve skupině Pioneer Investments. Ze světových investičních center v Dublinu, Bostonu a Singapuru řídí skupina tzv. bottom-up investiční proces, jenž vychází z jejího vlastního interního fundamentálního a kvantitativního výzkumu. Skupina Pioneer Investments věří, že cestou k přidané hodnotě je tým zkušených portfolio manažerů, kteří pracují ve spolupráci se specializovanými analytiky a v souladu s výsledky jejich vlastního průzkumu. Kontrola je zajištěna dodržováním přísné kvantitativní disciplíny a proces je posílen i důsledným řízením rizik.
Pioneer Investments je obchodní název skupiny Pioneer Global Asset Management  S.p.A. („PGA“”). PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz