Skupina Pioneer Investments rozšířila vzdělávací projekt Finanční akademie pro středoškoláky o přednášky pro veřejnost

Odborníci z Pioneer Investments v ČR se v průběhu října a listopadu po roce opět setkali se studenty z Českoslovanské akademie obchodní v Resslově ulici v Praze. Přednášeli také posluchačům speciálního semináře o inflaci, který na půdě pražské Vysoké školy ekonomické uspořádala obecně prospěšná společnost ACEV. 

Vzdělávací projekt Finanční akademie přivedl analytika Pioneer Investments ČR Romana Dvořáka letos již podruhé na Českoslovanskou akademii obchodní v Resslově ulici v Praze. Studenti tamního čtvrtého ročníku, kteří si jako volitelný předmět vybrali daňové semináře, tak měli hned dvě příležitosti porovnat své teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi investičního odborníka. Dvořák na akademii přednášel v říjnu a listopadu na témata inflace a jak na ni, základy investování, modelování portfolia a nejčastější investiční „výmluvy“. Prezentace doplnil pro lepší pochopení praktickými příklady.

Na obchodní akademii v Resslově ulici jsem již přednášel v loňském roce a reakce jejích studentů jsou pro mě vždy inspirujícím zážitkem. Oceňuji, že vedení školy věnuje zvyšování finanční gramotnosti dlouhodobě významnou pozornost a vzalo ji za své jako přirozenou součást učebních osnov,“ uvedl Ing. Roman Dvořák, analytik trhu a produktů Pioneer Investments ČR.

Investiční skupina Pioneer Investments realizuje vzdělávací projekt Finanční akademie pro studenty již šestým rokem. Jeho hlavním cílem je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem svět finančních a kapitálových trhů v souvislosti s aktuálním ekonomickým děním. Přednášky jsou pro školy zcela bezplatné a zapojují se do nich zaměstnanci společnosti i širší management. Kromě České republiky, funguje tento projekt již několik let i na Slovensku.

Pioneer Investments se do zvyšování finanční gramotnosti zapojila i v rámci přednášek pro širokou veřejnost se zájmem o aktuální ekonomické dění. 

Na úterý 26. listopadu připadla přednáška Romana Dvořáka a ekonoma Ing. Michala Mirvalda, Ph.D, (VŠE) v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na téma Lze vyzrát na inflaci úsporami ve slamníku? Povídání určené široké veřejnosti se setkalo s velkým zájmem. Ing. Mirvald nejprve přítomné seznámil s teoretickým základem, který následně Roman Dvořák doplnil o příklady z dění na kapitálových trzích. V rámci své části přednášky ukázal, jak velká či malá je aktuální hrozba inflace, a zároveň představil investiční nástroje a jejich potenciál z hlediska dlouhodobě účinného boje proti ní.

I když aktuálně není inflace až takový problém, do budoucna jím může být. Proto je dobré mít povědomí o tom, jak jí lze čelit a jaký potenciál mohou jednotlivé typy investic dlouhodobě nabídnout,“ uvedl Dvořák. Přednášku pro veřejnost na VŠE uspořádala Apagoga – Centrum Efektivního Vzdělávání, o.p.s. (ACEV).

 

Informace pro média:

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 169,7 miliard EUR (k 30. 10. 2013). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
Roman Dvořák – analytik trhu a produktů Pioneer Investments ČR, hovoří o inflaci v rámci přednášky pořádané ACEV, o. p. s., na VŠE v Praze.