Skupina RPG Real Estate podala nabídku na odkoupení bytů v Karviné

Ostrava – Skupina RPG Real Estate, která vlastní a spravuje přes 44 000 bytů v celém Moravskoslezském kraji, zaslala představitelům statutárního města Karviné nabídku na odkoupení bytového fondu města, a to buď celého nebo alespoň té jeho části, která se nachází v Karviné - Novém Městě.

Skupina RPG Real Estate oslovila radní a zastupitele Karviné oficiálním dopisem s nabídkou na odkup bytového fondu v reakci na současnou snahu města Karviné urychleně privatizovat obecní byty. Nabídka se týká zhruba 8500 obecních bytů, z nichž v lokalitě Karviná - Nové Město jich je kolem 600. Právě v Karviné – Novém Městě se dnes nachází přes sedmdesát procent z celkem téměř osmi tisíc bytů, které již v Karviné skupina RPG Real Estate vlastní
 a spravuje.

„Náš zájem o převzetí bytového fondu města Karviné je veden z několika důvodů. Především je to fakt, že již dnes zde vlastníme téměř osm tisíc bytů, přes devatenáct tisíc metrů čtverečních komerčních prostor a více než dva tisíce lůžek v ubytovacích zařízeních, a proto máme zájem na dlouhodobém rozvoji Karviné. Za druhé vnímáme, že stejně jako v jiných městech, tak i v Karviné je ještě stále zapotřebí výrazných investic do obnovy města, což se netýká jen samotných domů, ale také vnitrobloků, parků, kanalizace či některých služeb. Na realizaci těchto zásadních kroků závisí kvalita života ve městě, a proto je zapotřebí, aby byly realizovány finančně silnými subjekty. Za třetí, od loňského roku rozvíjíme s městem Karvinou projekt nazvaný ,Obnova Karviné – Nového Města´, jehož podstatou je dlouhodobý plán na komplexní obnovu této městské části. Tento projekt však bude vyžadovat velké investice a koordinaci všech majitelů domů v této lokalitě. Pokud by ale došlo k rozdrobení stávajícího městského bytového fondu mezi stovky nových vlastníků, pak by byl tento záměr znemožněn,“ říká generální ředitel skupiny RPG Real Estate Petr Skrla. „Co se týče konkrétně oblasti Karviná - Nové Město, jsme si vědomi toho, že se jedná o lokalitu značně problematickou, která potřebuje projít významným revitalizačním procesem, a k tomuto kroku chceme přistoupit komplexně, aby se zvýšila nejen úroveň samotných domů a bytů, ale například i veřejných prostranství, služeb, sportoviš? či bezpečnosti v této části Karviné.“ Zastupitelstvo Karviné by se otázkou privatizace městského bytového fondu mělo zabývat na svém červnovém zasedání.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu