Slováci nevedia efektívne hospodáriť so svojimi úsporami. 70 % z nich ukladá peniaze na bežné účty

86 % Slovákov sporí, viac ako polovica z nich si dokonca odkladá peniaze bokom pravidelne. Ako najčastejšiu formu sporenia však sedem z desiatich Slovákov používa bežný bankový účet, ktorý je s ohľadom na aktuálne nízke úrokové sadzby najmenej efektívnou možnosťou pre zhodnocovanie úspor. Podľa prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments má pritom 45 % slovenských domácností k dispozícii úspory vo výške minimálne troch mesačných príjmov a viac. Nielen pre nich je dôležité mať dobrý finančný plán, vďaka ktorému budú ich úspory zarábať. Podielové fondy využíva z desiatich osôb iba jedna.

52 % Slovákov si odkladá peniaze bokom pravidelne, tretina sa snaží sporiť aspoň z času na čas, 14 % nesporí vôbec, najčastejšie preto, že im na odkladanie bokom na konci mesiaca už nezostáva.

„Je skvelé počuť, že 86 % z nás sa snaží pravidelne alebo nepravidelne sporiť. Finančná rezerva na krytie neočakávaných výdavkov alebo pre prípad výpadku príjmov je dôležitá a finanční odborníci sa zhodujú, že by mala byť ideálne vo výške šiestich mesačných príjmov,“ komentuje Miroslav Ovčarik, country manažér investičnej skupiny Pioneer Investments SR, a dodáva: „Zatiaľ čo sporiť vieme, alarmujúce je to, ako s ušetrenými peniazmi zaobchádzame. Veľká väčšina slovenského obyvateľstva necháva časť úspor zaháľať na bežných účtoch, kde peniaze vplyvom inflácie a kvôli poplatkom na hodnote skôr strácajú. Všetci vieme, že vytvoriť si slušnú finančnú rezervu stojí úsilie, a preto určite stojí za to sa o svoje úspory starať a snažiť sa ich zhodnocovať."

Graf – Sporíte pravidelne?

Napriek takmer nulovému zhodnoteniu 70 % Slovákov na sporenie stále využíva bežný bankový účet. Medzi tradične obľúbené sporiace produkty patria aj doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré využíva 27 % populácie, a stavebné sporenie, ktoré má založené takmer 30 % Slovákov. Na druhej strane o investovanie do podielových  fondov sa zaujíma len jeden z desiatich oslovených.

„Pre mnohých z nás je motiváciou sporiť vidina zabezpečenia sa na dôchodok alebo sporenie na vzdelanie detí a uľahčenie ich vstupu do dospelosti.  A práve v takomto dlhodobom horizonte je viac ako vhodné zaradiť do svojho investičného portfólia aj dynamické investičné nástroje a stratégie, ktoré majú vyšší výnosový potenciál. Odkladaná čiastka pritom nemusí byť vysoká, aj pravidelná investícia napríklad vo výške 30 eur môže priniesť efekt, ak začneme včas. Na takéto účely môžu byť vhodné práve flexibilné programy pravidelného investovania,“ hovorí Miroslav Ovčarik.

Graf - Aké spôsoby sporenia využívate?

Slovenské domácnosti majú najčastejšie nasporené sumy do výšky troch mesačných príjmov. Ide pritom o viac ako polovicu populácie (54 %). Takmer štvrtina má úspory v rozpätí troch až šiestich mesačných príjmov a asi jedna pätina má k dispozícii finančnú rezervu vyššiu, než predstavuje ich polročný príjem.

„Ak domácnosť disponuje takými úsporami, že si môže dovoliť časť z nich odložiť bokom na dlhšie obdobie, mala by to rozhodne urobiť. Efektívne investičné nástroje pre boj s infláciou na trhu existujú a nemusíte byť investičný profesionál ani milionár, aby ste ich mohli využiť. Stojí za to poradiť sa s investičným odborníkom a zostaviť vyvážený finančný plán, ktorý bude vyhovovať individuálnym potrebám danej domácnosti,“ dopĺňa Miroslav Ovčarik.

Informace pro média:

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 26 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 330 investičných profesionálov.
Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.
Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 162,6 miliárd EUR (k 30. 6. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
soubor ke staženísoubor ke stažení