Slováci sú v oblasti rizikových investícií obozretní, takmer polovica by dala prednosť nižšiemu zisku a istote

Úslovím "Čo je doma, to sa počíta" sa riadi takmer polovica Slovákov (45,7 %), ktorí by uprednostnili nižší zisk a väčšiu istotu pred rizikovou investíciou s prísľubom vyššieho výnosu. Rizikové investície s vyšším výnosom podľa prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments v súčasnosti využívajú len štyria zo sto našich spoluobčanov. Celkovo sa pritom do tzv. "riskantného obchodu" niekedy v živote pustilo 40 % Slovákov, čo je dvojnásobok oproti českým susedom. Polovica z nich so striedavým úspechom a asi šiestim percentám sa takýto krok oplatil. Títo ľudia uvádzali najčastejšie ako správnu investičnú voľbu kapitálové trhy, nehnuteľnosti a tiež zlato.

"Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Zdá sa, že toto porekadlo je u veľkej časti slovenskej populácie silno zakorenené," hovorí Miroslav Ovčarik, country manager Pioneer Investments v SR, a dodáva: "Aj napriek tomu, že prieskum ukázal, že oproti našim susedom v Čechách sme predsa len o poznanie odvážnejší investori, v oblasti rizikových investícií stále panuje istá obozretnosť. Tá je samozrejme - zvlášť bez predchádzajúcich skúseností - na mieste. Aj neskúsený investor však má dnes viacero alternatív, ako dosiahnuť atraktívne zhodnotenie svojich prostriedkov. Riešením pre efektívny boj s infláciou môžu byť napríklad podielové fondy, flexibilné programy pravidelného investovania alebo investičné programy životného cyklu, ktoré je zvyčajne možné prispôsobiť podľa individuálnych potrieb a možností investora.“

Slováci so svojimi peniazmi nakladajú obozretne. Takmer polovica (45,7 %) by nikdy nevložila peniaze do rizikovej investície a pred prísľubom vyššieho výnosu uprednostňuje istotu. Viac ako 50% slovenskej populácie by takúto investíciu zvažovalo, ale veľmi by záležalo na podmienkach daného rizikového obchodu. Len 4,2 % Slovákov uviedlo, že rizikové investície s vyšším výnosom už využíva, najčastejšie ide o investície do fondov alebo zlata.

Graf I) Využívate / využili by ste tzv. rizikové investície s prísľubom vyššieho výnosu?

O tzv. "riskantný obchod" sa nikdy nepokúsila vyše polovica Slovákov (59,8 %). Zo zostávajúcich opýtaných, ktorí niekedy do "riskantného obchodu" investovali, sa to oplatilo 5,9% a 14,3 % na tomto obchode prerobilo. Pätina ich potom investovala so striedavým úspechom. Medzi riskantné investície, ktoré sa ľuďom oplatili, patrili najčastejšie investičné fondy, nákup konkrétnych cenných papierov (akcií, dlhopisov...) a investície do nehnuteľností alebo zlata. Medzi zaujímavými investičnými počinmi s pozitívnym výsledkom boli vymenované tiež stávky, bitcoiny alebo spätný odpredaj tovaru.

Prieskum o investovaní českej a slovenskej populácie realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou Sofres Factum v marci 2014 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 15-60 rokov.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť za všetkých okolností, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 171,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz