Slovensko - DS DISK TRNAVA

DS DISK TRNAVA – Slovensko
Blaho Uhlár a kol. DISK – Nádech
Divadlo Na zábradlí, středa 1. července 2009, 15.00 hodin

Inscenace navazuje na nonverbální linii v tvorbě souboru. Je to sled snových představ, využívá tance, pohybu, výtvarných symbolů, hudby, mluveného slova, ale i nesrozumitelných zvuků. Na scéně se objeví batolata i mrtvoly. Inscenace může představovat i životním bilancováním v očekávání konce. Je možné v ní vystopovat příběh vztahu staršího muže s mladým děvčetem, jehož závěr nenaplní jeho optimistická očekávání. Vše je podané s humorem a s nadhledem.

Svojí činnost DZ DISK Trnava (tehdy ještě pod názvem Divadelný súbor Kopánka Trnava) zahájil v listopadu 1955 klasickým inscenováním her slovenských i světových autorů. Zásadní změna v životě souboru nastala v roce 1987, kdy se uměleckým vedoucím a režisérem divadla stal Blaho Uhlár. Spolu s ním začíná DISK realizovat autorské divadlo, stává se jedním z průkopníků nového směru ve slovenském divadle, tzv. polytematické dekompozice. V tomto období (1987-až1993) byl soubor mimořádně šťastný a úspěšný. V letech 1993 až 2005 začal DISK spolupracovat s režisérem Dušanem Vicenem (absolvent oboru režie na VŠMU). Soubor pod jeho vedením pokračoval v započatém stylu tvorby a navázal na předchozí úspěchy. Téměř po patnácti letech se na režisérské křeslo posadil opět Blaho Uhlár. DISK po dobu svojí nepřetržité více jak padesátileté činnosti uvedl 57 premiér a okolo tisícovky repríz světové i slovenské klasiky a také své autorské tvorby. Reprezentoval Slovensko na 14 domácích mezinárodních festivalech a na 29 festivalech v zahraničí. Festivalu APOSTROF se zúčastňuje poosmé.

Hrají: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá, Ivan Kazimír, Pavol Lančarič, Miroslav Mihálek, Tatiana Miháliková, Ján Novák, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová
Režie: Blaho Uhlár