Smart, simple, sexy: RENTIER 3S – nový revoluční program životního cyklu od Pioneer Investments

Skupina Pioneer Investments v ČR v červnu uvádí nový program životního cyklu  RENTIER 3S, který přichází s revoluční novinkou: takzvaná alokační brzda klientům umožňuje, aby kdykoliv v průběhu nastaveného investičního horizontu zastavili zkonzervativňování svého portfolia. Deset aktivně řízených modelových portfolií je investováno především do fondu fondů s různým poměrem akcií a dluhopisů v závislosti na zvolené době investování. Portfolio nabízí největší fondy od renomovaných společností a nejvýznamnějších investičních správců světa. RENTIER 3S – smart, simple, sexy – je vhodný pro jednorázové i pravidelné investování již od 500 korun měsíčně. 

Strategie RENTIER 3S je nastavena tak, aby se investice klienta mohla na začátku investičního období co nejvíce zhodnotit. Program umožňuje vytvářet dynamičtější linie, například 100% akciové portfolio po dobu až 40 let. Díky unikátní alokační brzdě přitom klient může kdykoliv v průběhu nastaveného horizontu zastavit  postupné zkonzervativňování svého portfolia,“ přibližuje Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodává: „RENTIER 3S bude k investování využívat především aktivně spravované fondy fondů, v čele s exkluzivním Pioneer All-Star Selection, který bude klientům v ČR zanedlouho dostupný i pro samostatné investování. RENTIER 3S je jednoduchá a moderní alternativa, která respektuje dynamiku života a elegantně řeší dlouhodobé investiční potřeby klientů tak, aby se i ve stáří mohli cítit sebevědomě a nemuseli slevovat ze svých standardů..“

Nový program životního cyklu nabízí 10 modelových portfolií (linií) s různou mírou rizika a odlišným časovým horizontem. Strategie je dynamičtější než stávající programy životního cyklu, které jsou na českém trhu dostupné. Akcie jsou dlouhodobě nejvýkonnější investicí, proto je na ně kladen největší důraz a jejich podíl v portfoliích se postupně snižuje až v posledních devíti letech investičního horizontu. Do portfolia jsou vybírány silné fondy největších společností, jako jsou Goldman Sachs, JP Morgan, Pioneer Investments nebo BlackRock, s vysokým podílem 4 a 5hvězdičkového ratingu od agentury Morningstar. 

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 179,6 miliard EUR (k 30. 4. 2014). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.


 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz