Snídaně se SASem na téma „Fraud a jeho detekce“

PRAHA, 15. června 2012 – SAS Institute ČR připravil další setkání v rámci cyklu snídaní se SASem. V jejich průběhu svým zákazníkům a partnerům pravidelně představuje z teoretického i praktického pohledu aktuální témata z oboru Business Analytics. V rámci posledního setkání, které proběhlo tento týden, byly účastníkům představeny nástroje a řešení pro detekci fraudu.

„Řešení SAS Fraud Management pomáhá organizacím analyzovat a efektivně detekovat všechny typy podvodů a zároveň udržet krok s dynamicky se vyvíjejícím prostředím externích a interních podvodníků,“ řekl Jiří Nosál, business consultant SAS Institute ČR pro oblast Risk Managementu, který touto snídaní provázel. „Diskutované detekční modely se hodí jak pro banky, tak pojišťovny nebo velké prodejní sítě a jejich použití omezí zbytečné finanční ztráty i škody na pověsti poškozené organizace,“ dodal Nosál.

V rámci této snídaně se SASem se pozornost zaměřila na:

  • logiku architektury systémů na ochranu proti podvodům;
  • fraud detekční modely aplikovatelné na různé typy podvodů;
  • postupy pro detekci podvodů na sociálních sítích;
  • efektivní provázání vyšetřování podvodů s jejich detekcí.

Jiří Nosál je odborníkem s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblasti implementace antifraud řešení, vývoje a řízení produktů, vývoje skórovacích karet, behaviorálních modelů a dalších. Svoji odbornost získal působením na různých pozicích ve společnostech Živnostenská Banka (UniCredit Bank), GE Money Bank, eBank a ČSOB.

Zájemcům o bližší seznámení s fraudem je rovněž určeno odborné jednodenní školení fraud managementu, které proběhne 5. října v rámci cyklu SAS Business Academy. Více informací o tomto kurzu naleznete zde: www.sas.com/cz/ba

Snídaně se SASem probíhají po celou první polovinu letošního roku přímo v centrále společnosti SAS Institute ČR. Účast na těchto setkáních je zdarma, podmínkou je jen předchozí registrace. Více informací a kontakt naleznete zde: www.sas.com/cz/bb

Informace pro média:

O společnosti SAS
České zastoupení bylo založeno v roce 1999 a je součástí globální sítě SAS Institute, největší soukromě vlastněné softwarové společnosti na světě zaměřené na vývoj a integraci řešení v oblastech Business Analytics a Business Intelligence. Více jak 20 % globálního obratu SAS každoročně investuje do výzkumu a vývoje svých produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která celosvětově pomáhají více než 50 000 zákazníků zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. Od roku 1976 dává SAS svým zákazníkům na celém světě THE POWER TO KNOW®.

Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Šafář
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: ondrej.safar@stance.cz