Snídaně se SASem na téma Process Decisioning Support

PRAHA, 21. května 2012 – SAS Institute ČR  uspořádal další setkání v rámci cyklu snídaní se SASem. V jejich průběhu svým zákazníkům a partnerům pravidelně představuje z teoretického i praktického pohledu aktuální témata z oboru Business Intelligence. Předmětem posledního setkání byla oblast Process Decisioning Support, nadcházející snídaně, která se uskuteční 5. června, se zaměří na problematiku Credit Limit Optimization.

„Process Decisioning Support bychom mohli stručně charakterizovat jako procesy, které managementu umožňují lépe se rozhodovat mezi jednotlivými procesními alternativami, jež ve výsledku ovlivňují chod celé společnosti,“ řekl Jiří Nosál, Business Consultant SAS Institute ČR pro oblast Risk Management, který snídaní provázel. „Cílem tohoto setkání bylo seznámit účastníky snídaně s konkrétními řešeními a možnostmi dynamického řízení procesů a produktů, které dokážou vyzdvihnout konkureční výhody jednotlivých společností,“ dodal Nosál.

V rámci této snídaně se SASem se pozornost zaměřila na:

  • Dynamickou tvorbu procesů a produktů;
  • Podporu prodejních procesů v reálném čase a multichanneling;
  • Marketing v reálném čase;
  • Rozhodování v rámci řízení rizik v reálném čase;
  • Enterprise Wide Decision Support;
  • Integraci pokročilé analytiky a rozhodování v reálném čase.

Snídaně se SASem probíhají po celou první polovinu letošního roku přímo v centrále společnosti SAS Institute ČR. Účast na těchto setkáních je zdarma, podmínkou je jen předchozí registrace.

Jiří Nosál je odborníkem s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblasti implementace antifraud řešení, vývoje a řízení produktů, vývoje skórovacích karet, behaviorálních modelů a dalších. Svoji odbornost získal působením na různých pozicích ve společnostech Živnostenská Banka (UniCredit Bank), GE Money Bank, eBank a ČSOB.

Více informací a kontakt naleznete zde: www.sas.com/cz/bb

Informace pro média:

O společnosti SAS
České zastoupení bylo založeno v roce 1999 a je součástí globální sítě SAS Institute, největší soukromě vlastněné softwarové společnosti na světě zaměřené na vývoj a integraci řešení v oblastech Business Analytics a Business Intelligence. Více jak 20 % globálního obratu SAS každoročně investuje do výzkumu a vývoje svých produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která celosvětově pomáhají více než 50 000 zákazníků zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. Od roku 1976 dává SAS svým zákazníkům na celém světě THE POWER TO KNOW®.

Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Šafář
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: ondrej.safar@stance.cz