SOCHA BOHA RADEGASTA BUDE SYMBOLIZOVAT KRAJ NA EXPO 2015 I V AREÁLU DOLNÍCH VÍTKOVIC. NA JEJÍ PODOBU JE VYPSÁNA SOUTĚŽ

Moravskoslezský kraj, Dolní oblast Vítkovice a Pivovar Radegast vyhlásily uměleckou soutěž na zpracování sochy slovanského boha Radegasta pro areál Dolních Vítkovic a regionální expozici Moravskoslezského kraje na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.

Ze soutěže vzejdou dva objekty. První vznikne ze stávajícího filtru v areálu Dolních Vítkovic a bude znázorňovat boha Radegasta v nadživotní velikosti. Druhý exponát bude zpracován v menší, interaktivní verzi pro EXPO 2015, kde bude reprezentovat Moravskoslezský kraj. Po skončení světové výstavy bude převezen k dalšímu využití do nového Světa techniky v Dolních Vítkovicích.

Moravskoslezský kraj se bude na světové výstavě EXPO 2015 v italském Milánu prezentovat v české národní expozici v části nazvané Země fantazie. Členové pracovního týmu, který se podílí na přípravě moravskoslezské expozice, vytvářejí projekt, jenž představuje Moravskoslezský kraj jako celek, a zároveň vyzdvihuje jeho jedinečnost. Tou je především unikátní průmyslové dědictví (Národní kulturní památka Dolní Vítkovice) ve spojitosti s tradicí (staroslovanský bůh slunce, ohně, sklizně a pohostinnosti Radegast).

„Návrh na podobu sochy Radegasta by měl propojit několik prvků, které budou kombinací techniky, obrazu, zvuku a chutí. Výsledný exponát by měl korespondovat s celkovou koncepcí regionální expozice, kterou je především věda a vzdělání, a bude zhotoven v duchu industriálu, například z průmyslových prvků. Celá expozice by měla být spojena s hudbou a uměním Moravskoslezského kraje a měla by být interaktivní tak, aby vtáhla návštěvníka do děje, a ten měl důvod se zastavit a zapamatovat si tuto prezentaci jako unikátní a výjimečnou,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro investice a cestovní ruch Ivan Strachoň s tím, že po skončení světové výstavy EXPO 2015 v Miláně bude regionální exponát umístěn do Velkého světa techniky v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. „Bude také podle potřeby zapůjčován na různé prezentační akce propagující Moravskoslezský kraj,“ upřesnil náměstek hejtmana Ivan Strachoň.

Soutěž na umělecké ztvárnění sochy Radegasta zároveň s Moravskoslezským krajem vyhlašuje i sdružení Dolní oblast Vítkovice ve spolupráci s městskou galerií PLATO. Předmětem této části soutěže je navrhnout prostorově náročné umělecké dílo tak, aby bylo maximálně využito objektu stávajícího filtru pod Vysokou pecí č. 1. v Dolních Vítkovicích. „Radegast je jedním z výrazných symbolů našeho kraje, stejně jako národní kulturní památka s dominantou Vysokých pecí v Dolních Vítkovicích. Proto vznikla myšlenka, že spojíme obojí, a díky našim partnerům, jak z kraje, tak z Pivovaru Radegast, se nám to může podařit,“ uvedl ředitel Dolní oblasti Vítkovice Petr Koudela.

Obě části soutěže jsou na sobě volně závislé, v každé mohou vyhrát odlišné návrhy. Osloveni k účasti budou také studenti Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, VŠB - Technické univerzity Ostrava, známí umělci či umělecké skupiny a další.
Odborná porota, která bude hodnotit návrhy na regionální interaktivní exponát Moravskoslezského kraje pro EXPO 2015, bude složena z vedení Moravskoslezského kraje a členů umělecko-tvůrčí pracovní skupiny sestavené pro přípravu regionální prezentace Moravskoslezského kraje na světové výstavě EXPO 2015. Tato porota udělí finanční cenu – vítěz návrhu pro EXPO 2015 obdrží částku 100 tisíc korun.

Návrhy zpracovávající nadživotní sochu Radegasta ze stávajícího filtru v Dolní oblasti bude hodnotit porota složená z významných představitelů Moravskoslezského kraje, nebudou v ní chybět architekt Josef Pleskot, autor projektu Dolních Vítkovic Jan Světlík, galerista Zdeněk Sklenář a ředitel galerie PLATO Marek Pokorný. Autor návrhu zpracovávající stávající filtr do nadživotní podoby boha Radegasta pro Dolní Vítkovice, který se umístí na 1. místě, obdrží rovněž 100 tisíc korun, 2. místo bude odměněno částkou 80 tisíc korun a 3. místo 60 tisíci korunami. Porota také udělí cenu veřejnosti, jejíž vítěz obdrží celoroční zásobu piva.

Soutěžní návrhy je nutné odevzdat do 31. října 2014. Další informace o podmínkách soutěže zájemci najdou na stránkách vyhlašovatelů soutěže, tzn. na veřejné desce a webových stránkách Moravskoslezského kraje www.kr-moravskoslezsky.cz, na stránkách Dolní oblasti Vítkovice www.dolnivitkovice.cz a Galerie PLATO www.plato-ostrava.cz.
 

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz