Společnost ČD – Telematika a.s. opět podpořila charitativní projekt Vlak štěstí a naděje

Do čtvrtého ročníku internetové dražby obrázků dětí z dětských domovů se letos zapojilo 66 dětských domovů, které do dražby připravily a zaslaly celkem 800 výtvarných děl malých umělců. Od začátku dubna 2008 se tak na internetových stránkách www.vlakstesti.cz vydražila již více než polovina, tedy 415 obrázků. Dražitelé, mezi něž opět tradičně patří i společnost ČD – Telematika a.s., za ně v internetové aukci zaplatili od vyvolávací ceny 300 Kč až po několik tisíc korun. Celková vydražená částka přesahuje 180 000 Kč a ČD – Telematika a.s. přispěla na tento charitativní projekt částkou nejvyšší. Získané peníze jsou v plné výši postupně zasílány vydražitelem přímo do jednotlivých dětských domovů.

Ředitelka úseku Marketing a Business Development Ing. Martina Koutníková k zapojení společnosti ČD – Telematika a.s. do projektu uvádí: „Naše společnost se v rámci sociální odpovědnosti snaží pomáhat potřebným, zaměřujeme se na podporu českých projektů, dětských domovů a na další charitativní akce. Podporu projektu Vlak štěstí a naděje poskytujeme  s radostí. Velmi nás těší, že takto získané peníze pomohou dobré věci - zcela adresně ocení úsilí dětí a možná dokonce podpoří rozvinout i malířské nadání některých z nich, vždyť  řada obrázků je skutečně výstavních.“

Projekt přináší dětem nejenom finanční prostředky, ale také výzvu tvořit a soutěžit. Zvyšuje se nejen počet dětských domovů, které se do projektu zapojují, ale především narůstá počet zájemců mezi samotnými dětmi. Oproti loňskému ročníku tak letos přibylo 16 dětských domovů a počet obrázků zaslaných do dražby  převýšil minulý ročník o celou stovku.

Informace pro média:

Společnost ČD - Telematika a.s. (ČD-T) je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb z oblasti informatiky a telematických služeb. Společnost ČD-T vznikla v roce 1994. Služby společnosti jsou poskytovány s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry (SLA). Společnost provozuje přes 3 500 km vlastních optických kabelů po celém území České republiky. Páteřní datovou síť s kapacitou STM-64 (10 Gbit/s) tvoří šest uzavřených optických okruhů s více než stem klíčových uzlů. Je monitorována 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služby společnosti ČD-T mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení k internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní správě a samosprávě a dalším subjektům. Podrobné informace o společnosti ČD – Telematika a.s. naleznete na http://www.cdt.cz/.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz