Společnost DMC úspěšně obhájila prestižní certifikát kvality IS0 9001


Přední společnost v oblasti řízení lidských zdrojů, DMC management consulting, v únoru úspěšně absolvovala recertifikační audit k osvědčení kvality dle normy ISO 9001. Certifikát původně získala v roce 2009 po zavedení systému kvality (QMS) dle zmíněné normy, a to od firmy Bureau Veritas. Obnovený audit shledal systém účinný bez jediné odchylky.

„Systém kvality jsme zaváděli z mnoha důvodů. V první řadě jsme chtěli standardizovat procesy a zhodnotit jejich návaznosti. Naším dalším cílem bylo ujasnit si odpovědnosti za jednotlivé procesy a produkty a v neposlední řadě nám šlo o zprůhlednění rolí jednotlivých členů týmu a zjednodušení adaptačního procesu nových členů,“ vysvětlila Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting. Standardizovat procesy uvnitř firmy zavedením managementu kvality podle normy ISO 9001 se společnost DMC management consulting rozhodla již v roce 2008. Již na počátku roku 2009 byl systém kvality certifikován společností Bureau Veritas. V únoru 2012 pak proběhl recertifikační audit, který shledal systém kvality účinný bez jediné odchylky. „Věříme, že nám dodržování standardů podle ISO 9001 pomáhá zjednodušit práci na stávajících produktech a tím dává všem členům týmu možnost zaměřit se na zlepšování a tvorbu produktů nových. Certifikace ISO bezesporu zvyšuje důvěryhodnost naší společnosti a posiluje naši konkurenceschopnost,“ doplňuje Tejnorová. 

Soubor norem ISO 9001 definuje systém managementu jakosti. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Česká republika ji přijala jako národní normu (ČSN) a pod označením EN se stala i součástí souboru evropských norem, z čehož vyplývá její závaznost. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuce produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a s potřebami zákazníka.

 

Informace pro média:


DMC management consulting, s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Na českém trhu působí od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacie, mediální sféry – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.
 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz