Společnost DMC ve svých workshopech propojuje dvě efektivní metody pro zvýšení produktivity

Společnost DMC management consulting nabízí unikátní praktický workshop pod názvem „ProLEANání“, který v sobě snoubí dvě efektivní metody pro zvýšení produktivity a zeštíhlení výroby – metody TWI a LEAN. Součástí workshopu budou ukázky z praxe a případové studie společností, které tyto metody v Čechách úspěšně využívají. Pražský workshop proběhne
6. března 2012 v Hotelu Oáza Říčany, brněnský pak 11. dubna 2012.

„V rámci workshopu ProLEANání se nám podařilo propojit dvě velmi efektivní metody, které mají okamžitý a dlouhodobý přínos především pro výrobní společnosti. Díky změně způsobu myšlení zaměstnanců přináší aplikace metod kontinuální zvyšování produktivity práce a zároveň snižování nákladů přímo v pracovním procesu,“ komentuje význam obou metod Markéta Šimáková, partnerka společnosti DMC management consulting. „Během workshopu se účastníci seznámí s hlavními body metod TWI a LEAN, jejichž synergické využití jim bude následně představeno na případových studiích našich klientů,“ doplňuje Šimáková.

V praxi je prolínání těchto metod viditelné zejména v oblasti standardizace práce, zvyšování kvality, pomocí efektivního zaškolování zaměstnanců a v rámci programů Kaizen. Obě metody se zaměřují zejména na způsob myšlení zaměstnanců a způsob práce se zaměstnanci ze strany vedoucích. Více informací k plánovaným workshopům se zájemci dozvědí na stránkách společnosti www.dmc-cz.com.

Metoda TWI (Training Within Industry)
Jedná se o vysoce efektivní metodu, která implementuje základy štíhlé výroby přímo v provozu klienta. Program je součástí Toyota Production System (TPS) a vede zaměstnance ke standardizaci TPS metod, zavádí tyto metody do běžné praxe a učí vedoucí pracovníky jejich využití ve čtyřech modulech – Job Instructions, Job Relations, Job Methods a Job Safety. DMC jako jediná společnost v České republice spolupracuje se špičkovými školiteli z TWI Institutu, který sídlí v USA.

Metoda LEAN
Lean Manufacturing nelze označit za konkrétní metodu, ale spíše za formu manažerského myšlení. Ústřední myšlenkou je zeštíhlení výroby a eliminace nebo alespoň redukce zbytečných nákladů. Dle japonských zakladatelů této koncepce spočívá 80 procent zeštíhlení výroby ve vytvoření přístupu, který bude snižovat plýtvání a maximalizovat přidanou hodnotu.

Informace pro média:

DMC management consulting, s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Na českém trhu působí od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacie, mediální sféry – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz