Společnost DMC získala certifikaci pro další modul vzdělávací metody TWI „Job Relations“

Společnost DMC management consulting jako jediná v České republice spolupracuje se špičkovými školiteli z amerického TWI Institutu. Od května 2012 je jím certifikována pro vedení tréninkové metody Job Relations, která je druhým krokem čtyřmodulového vzdělávacího systému TWI (Training Within Industry).  Po uvedení prvního modulu Job Instruction, který se věnuje efektivnímu předávání instrukcí a zaškolování ve standardních pracovních operacích, a který se úspěšně etabloval na českém trhu, tak firma přináší další účinný školící nástroj, tentokrát pro efektivní řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů na pracovišti.  Ve středu 6. června 2012 metodu představí na unikátním workshopu „ProLeanání“ v Brně.

„Zavedení metody Job Relations do praxe znamená vysokou přidanou hodnotu nejen pro oddělení, ale i pro celou společnost a její produktivitu a kulturu,“ komentuje Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting, která je jedním ze dvou certifikovaných školitelů této metody. „Pomáhá vedoucím přímo v praxi rozvíjet jejich manažerské dovednosti a osobnost prostřednictvím nástrojů k rychlému vyhodnocení situace, odhadu problémů a schématu efektivních řešení,“ doplňuje.

Modul Job Relations je zaměřen na trénink vedoucích pracovníků v pravidlech, dohodách a předpisech daného výrobního závodu, a proto je realizován přímo v daném provozu. Navíc vychází z předpokladu, že vedoucí má již dostatečnou znalost příslušné práce. Job Relations jsou určeny primárně pro prvo- a druholiniové vedoucí ve výrobních společnostech. A protože je modul zaměřen na práci s lidmi, základním školicím materiálem je popis toho, co se s nimi děje. „Školení tak obsahuje čtyři modelové problémy, z nichž každý je použit z určitého důvodu a v určité fázi tréninku. Účastníci tráví většinu času řešením svých vlastních problémů, které prezentují při skupinových diskusích,“ doplňuje Tejnorová. Školení probíhá ve zhruba desetičlenných skupinkách, aby byla zajištěna dostatečná paleta problémů, ale skupina nebyla zahlcena velkým množstvím vstupů, které nelze během desetihodinového tréninku uspokojivě pokrýt.

DMC management consulting představí metodu „Job Relations“ v České republice vůbec poprvé na unikátním workshopu „ProLeanání“, který se koná 6. června 2012 v Brně. Účastníci workshopu budou mít jedinečnou příležitost poznat fungování metod „Job Relations“ a „Job Instructions“ v praxi, a to prostřednictvím praktických ukázek z obou tréninků.

Metoda TWI (Training Within Industry)
Jedná se o vysoce efektivní metodu, která implementuje základy štíhlé výroby přímo v provozu klienta. Program je součástí Toyota Production System (TPS) a vede zaměstnance ke standardizaci TPS metod, zavádí tyto je do běžné praxe a učí vedoucí pracovníky jejich využití ve čtyřech modulech – Job Instruction, Job Relations, Job Methods a Job Safety. Job Relations je, stejně jako ostatní moduly TWI, vysoce standardizovaný program, ve kterém nelze dělat změny ani výjimky. 

Více informací zájemci získají na webových stránkách společnosti www.dmc-cz.com.

Informace pro média:

DMC management consulting, s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Na českém trhu působí od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacie, mediální sféry – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz