Společnost Hamé získala ocenění Projekt roku 2005 v oboru Facility Management

Cenu převzal na slavnostním vyhlášení vítězů v Toskánském paláci místopředseda představenstva a technický ředitel Ing. Radim Hlaváček.

Hamé získala ocenění za outsourcing nevýrobních podpůrných služeb, které jednomu z největších českých výrobců potravin dodává od června tohoto roku společnost OKIN FACILITY CZ. Jedná se o nevýrobní činnosti, jako jsou technická správa areálů, ostraha, péče o zeleň, poštovní služby, odpadové hospodářství, příjem a opravy palet, činnost energetika a ekologa, úklidy, provoz zaměstnanecké jídelny, kantýny a další. OKIN FACILITY převzal na tyto činnosti od Hamé více než 100 zaměstnanců.

Ocenění Projekt roku se každoročně udílí na základě doporučení pětičlenné odborné poroty, jmenované představenstvem IFMA CZ. Porota posuzuje jednotlivé projekty zejména podle dlouhodobého přínosu, efektivity a racionality, výjimečnosti a originality projektu. Kromě ocenění Projekt roku je také součástí soutěže FM Awards další kategorie – Osobnost roku v oboru FM.