Společnost Komwag vstoupila do ČAOH

Praha, 11. února 2014 – Do České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) vstoupil na začátku února podnik čistoty a údržby města Komwag, jeden z významných dodavatelů odpadových služeb v Praze a ve Středočeském kraji. Tato společnost pro své klienty z řad obcí, městských částí a firem zajišťuje širokou škálu služeb svozu a nakládání s odpady, včetně instalace a obsluhy odpadkových košů a kontejnerů, provozu sběrných dvorů až po likvidaci černých skládek.

Společnost Komwag se tak zařadila do stále se rozrůstající skupiny odpadových firem, které se chtějí prostřednictvím ČAOH aktivně podílet na diskuzi o vhodném fungování a budoucím vývoji odpadového hospodářství v České republice.

„Vstup společnosti Komwag do ČAOH nás velmi těší. Komwag má dlouhou historii a spoustu odborných zkušeností, kterými může přispět k odbornému dialogu v rámci ČAOH a následně prostřednictvím asociace ke komunikaci s ostatními důležitými partnery v oblasti odpadového hospodářství,“ vysvětluje Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, existuje již od roku 1996. Jejími hlavními akcionáři jsou rakouská firma REIWAG Facility Services GmbH a městská část Praha 2. Komwag působí kromě odpadového hospodářství také v oblasti správy motoristických, pěších a ostatních veřejných ploch, podílí se na zimní a letní údržbě komunikací a na údržbě městské zeleně. Svým rozsáhlým portfoliem služeb pokrývá tisíce projektů a mezi jeho partnery patří jak organizace ze státní správy, tak i ze soukromého sektoru. Za zmínku stojí hlavní město Praha, jednotlivé pražské městské části, hotelové sítě, celorepublikové akvizice s obchodními řetězci a další.


 

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 16 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz