Společnost Ness vybuduje pro ČÚZK registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Praha – 1. února 2010 – Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC a TASE : NSTC), globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámil, že v rámci veřejného výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky uzavřel s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) smlouvu na vytvoření a ověření velkého informačního systému - Registru územní identifikace, adres a nemovitostí („RUIAN“). Projekt v hodnotě 346,5 milionu korun se zařadí mezi čtyři takzvané základní registry: územní identifikace, adres a nemovitostí, obyvatel, osob, práv a povinností.

Hlavním účelem registru bude zajistit, aby všechny orgány veřejné správy mezi sebou používaly stejné údaje o vybraných územních prvcích, které budou pocházet z jediného referenčního zdroje. Součástí tohoto registru budou dále údaje o všech adresách, které obce přidělují stavebním objektům a dále některé důležité technické atributy těchto objektů. V současnosti totiž neexistuje unikátní zdroj nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. Cílem politiky eGovernmentu české veřejné správy je efektivně využít údaje, které má již stát k dispozici. K referenčním údajům bude mít přístup i veřejnost a to prostřednictvím internetových služeb.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména:
• nahrazení duplicitních a roztříštěných databází různých úřadů,
• zvýšení kvality používaných dat ve veřejné správě,
• snížení rizika používání chybných údajů zajištěné centrální aktualizací údajů a dále přirozenými mechanismy pro kontrolu referenčních údajů,
• zvýšená ochrana proti zneužití jak technickými, tak provozními opatřeními,
• snížení administrativních a dalších nákladů pro veřejnou správu,
• zvýšení informovanosti osob, spotřebitelů, podnikatelů či orgánů veřejné moci,
• úspory administrativních nákladů pro podnikatele,
• zjednodušení administrativních úkonů pro širokou veřejnost.

„Systém základních registrů přinese po svém dokončení celý významnou racionalizaci našich procesů, protože orgány veřejné správy již nebudou muset neefektivně zjišťovat hodnoty referenčních údajů pro své potřeby z různých zdrojů,“ říká Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, a dodává: „Tento nový přístup zajistí údaje pro efektivní využití ve výkonu veřejné správy a zároveň zbaví občany – klienty veřejné správy - povinnosti údaje opakovaně dokládat. Údaj bude sdělen pouze jednou a následně bude promítnut do základního registru a jeho prostřednictvím do dalších informačních systémů veřejné správy.“

„Společnost Ness staví na dlouhodobé znalosti problematiky katastru nemovitostí, se kterým v České republice spolupracuje již 13 let,“ řekl k tématu Mirko Kalous, generální ředitel Ness v České republice. „Vítězstvím v této veřejné zakázce navazuje Ness na úspěch v podobě získání obdobného projektu na Slovensku, a dokazuje tak své vedoucí postavení v této oblasti v regionu střední a východní Evropy. Naše portfolio řešení a služeb pro veřejnou správu je dlouhodobou kompetencí společností Ness a reference našich zákazníků ukazují, že Ness přináší svým klientům skutečnou přidanou hodnotu. Jsme velmi rádi, že se může podílet na dalším projektu, který uspokojí požadavky orgánů veřejné správy, ekonomických subjektů, tak i běžných občanů.“.

Informace pro média:

O společnosti Ness Technologies
Společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, nabízí široké portfolio řešení a služeb, včetně outsourcingu a off shore, systémové integrace, vývoje aplikací i poradenství a distribuce softwaru. Společnost Ness Technologies má asi 8000 zaměstnanců v 18 zemích a celosvětově spolupracuje s mnoha dodavateli softwaru a hardwaru. V České republice je zastoupená společností NESS Czech s.r.o., kde má asi 700 zaměstnanců v Praze, Brně a Ostravě a patří k největším poskytovatelům IT služeb. Další informace o společnosti Ness Technologies najdete na www.ness.com.

O Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním
Orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí řízené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním zajišťují státní správu v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim, kterou představuje katastr nemovitostí České republiky. Kromě toho zajišťují zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, kam patří zejména správa geodetických bodových polí včetně sítě permanentních stanic GNSS, vedení Základní báze geografických dat, vydávání kolekce Základních map České republiky, tvorba ortofota, zaměřování státních hranic a vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Petr Pluháček
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: petr.pluhacek@stance.cz