Společnost RPG Byty dokončila další část projektů IPRM

Společnost RPG Byty, s.r.o. dokončila další část revitalizace svého bytového fondu v městské části Karviná-Nové Město a Orlová-Poruba v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Opravy v celkové výši 38,5 milionu Kč se dotkly 350 bytů.

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu a směřují k dosažení společného cíle všech, kdo jsou do projektu zapojeni.
Projekt vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj a byl částečně dotován Evropskou unií. Šlo o jeden z dotačních titulů fondů EU pro revitalizaci bytových domů, veřejných prostranství a doprovodných sociálních programů.

„Úkolem měst je revitalizovat veřejná prostranství a realizovat komunitní programy vedoucí k resocializaci obyvatel sociálně znevýhodněných lokalit. Naše společnost pak provádí opravy bytových domů, kde tito lidé žijí. Z vlastní zkušenosti již dnes můžeme říci, že tam, kde se s obyvateli problémových lokalit dlouhodobě pracuje, je možno udržet opravené domy dlouhodobě v dobrém stavu. Věřím proto, že i zde se nám do budoucna podaří díky doprovodným sociálním programům zvýšit úroveň života místních obyvatel. Významnou roli v tom jistě sehraje i částečné zapojení samotných nájemníků do péče o prostředí, ve kterém žijí,“ uvedl Pavel Klimeš, výkonný ředitel společnosti RPG Byty.


Revitalizace bytového fondu v městské části Karviná-Nové Město v rámci IPRM Karviná 2013.

Revitalizační práce, které v rámci tohoto projektu probíhaly od září do listopadu 2013, se dotkly celkem 128 bytů v domě na ulici Makarenkova 2459 a zahrnovaly zateplení fasády, opravu a zateplení střechy, zateplení stropu suterénu, sanaci lodžií, výměnu oken, klempířských prvků, zábradlí, vstupních dveří, domovních schránek a zvonkových tabel i rekonstrukci elektroinstalace. 
Celkové náklady činily 21 milionů Kč.


Revitalizace bytového fondu v městské části Orlová-Poruba v rámci IPRM Orlová 2013.

Revitalizační práce, které v rámci tohoto projektu probíhaly od srpna do listopadu 2013, se dotkly celkem 222 bytů v domech na ulicích Gagarinova, Hornická, Slezská a Žofínská a zahrnovaly opravu poškozených omítek, zateplení fasády, zateplení suterénu, sanaci balkonů, výměnu oken, klempířských prvků a parapetů. 
Celkové náklady činily 17,5 milionu Kč.


   
Již dříve společnost RPG Byty, s.r.o. spolupracovala v rámci IPRM s městy Karvinou, Orlovou a Českým Těšínem, kde se během komplexní revitalizace vybraných lokalit v letech 2010-2011 dotkly opravy v celkové výši 285 milionů korun celkem 1 054 bytů.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu