Společnost RPG Byty poskytne slevy seniorům

V souvislosti s pokračujícím procesem deregulace nájemného byly v souladu se zákonem 107/2006 Sb. Ministerstvem pro místní rozvoj schváleny pro rok 2010 nové sazby regulovaného nájemného pro jednotlivé obce a města. Pro zmírnění dopadu zvýšení nájemného se vedení společnosti RPG Byty, s.r.o. rozhodlo jednostranně poskytnout pro rok 2010 vybrané skupině nejvíce sociálně ohrožených nájemníků slevu na nájemném. Jedná se především o seniory.


Vybrané nájemné je pro společnost RPG Byty klíčovým zdrojem prostředků na opravy bytového portfolia. Přitom 78 % bytů v majetku společnosti ještě stále spadá do režimu regulovaného nájemného, jehož dosavadní výše na potřebné rozsáhlé revitalizační programy ani zdaleka nestačila. Zvýšení regulovaného nájemného dává tedy možnost, jak získat více financí na potřebné opravy.
V reakci na nedávné přijetí novely zákona týkajícího se deregulace nájemného přijalo představenstvo společnosti RPG Byty již v červnu návrh managementu investovat do oprav bytového fondu 100 procent finančních prostředků, které budou tvořit rozdíl mezi výší regulovaného nájemného vybraného v roce 2009 a 2010. Jedná se o zhruba 400 milionů korun, které by měly být do oprav vloženy v letech 2010-2012. Celkem bude díky tomuto rozhodnutí opraveno nad rámec ostatních programů regenerace a údržby asi 2000 bytů.
„Naše společnost ale cítí sociální zodpovědnost a víme, že se někteří naši nájemníci mohou zvýšením nájemného dostat do určitých sociálních problémů.  Proto jsme se pro zmírnění dopadu zvýšení nájemného rozhodli jednostranně poskytnout pro rok 2010 vybrané skupině nejvíce sociálně ohrožených nájemníků určitou slevu,“ uvedl generální ředitel skupiny RPG Real Estate Tony Aksich.

Na rozdíl od některých obcí RPG Byty nechce jít cestou plošné slevy ze zvýšeného nájemného, neboť už tak platí řada nájemníků regulované nájemné místo tržního, aniž to skutečně potřebují. Podle slov ředitele pro vnější vztahy RPG Real Estate Petra Handla byly vybrány pouze ty skupiny nájemců, pro které může mít zvýšení nájemného skutečné sociální dopady. „Slevy, které jsme se rozhodli poskytnout, se dotknou 17 tisíc domácností, což je přes 38 procent celého našeho bytového portfolia. V rámci slev poskytneme naším nájemníkům částku kolem 57 milionů korun,“ doplnil Handl.

Sleva ve výši 35 procent z částky, o kterou bude základní nájemné bez zálohových splátek za služby pro rok 2010 navýšeno, bude poskytnuta nájemcům, kteří řádně plní veškeré své povinnosti vyplývající z nájmu, k 31.12.2009 dovrší 60 let věku a v bytě žijí sami bez dalších hlášených osob. O deset procent nižší bude sleva pro ty, kteří splňují tyto podmínky, ale nežijí v bytě sami. Slevu ve výši 35 procent získají i nájemníci bydlící v lokalitách, v nichž je obtížná sociální situace a které se nachází v obcích, kde je nejvyšší absolutní výše nájemného.

Rozhodnutí společnosti RPG Byty poskytnout vybraným skupinám nájemníků slevy z navýšeného nájemného je reakcí na současný ekonomický vývoj ve společnosti a předpokládaný dopad krize na spotřebu domácností. „Víme, že se k našim nájemníkům musíme chovat zodpovědně a ohleduplně i vzhledem k současné krizi, a to i za cenu nižších příjmů z nájemného, z nichž můžeme realizovat opravy domů v našem portfoliu. Jsme přesvědčeni, že tato naše opatření pomohou těm, kteří to skutečně potřebují,“ poznamenal Tony Aksich.

Informace pro média:

Informace pro média:
Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu