Společnost RPG Byty, s.r.o. opraví v roce 2012 více domů než plánovala

Společnost RPG Byty, s.r.o. dnes představila průběžné výsledky plnění plánu oprav svého bytového fondu. Na jeho opravy a celkovou regeneraci letos vynaloží zhruba 1,4 miliardy korun. Významná část prostředků jde přitom na programy Okna, Bezpečnost, Exteriér a Velké opravy. Ty se dotknou 1 367 domů s téměř 15 000 byty.
Průběžné výsledky k 30. září přitom ukazují, že plán oprav pro rok 2012 se nejen podaří dodržet, ale dokonce bude opraveno více domů, než se původně plánovalo. 


Výměna oken
Nejvýznamnější položku v rámci oprav a investic tvoří masivní výměna oken. Ta je plánována u více než 9 000 bytů v 628 domech a vyžádá si zhruba 320 milionů Kč.
K 30. 9. 2012 je dokončena výměna v 86 % bytů. Oproti svému původnímu závazku navíc společnost RPG Byty, s.r.o. program výměny oken o jeden rok urychlí a dokončí jej již v roce 2013.


Velké opravy
Do kategorie velkých oprav patří např. generální opravy rozvodů SV a TUV, odpadního potrubí, elektrorozvodů ve společných prostorách domů, střech nebo balkonů. Tyto opravy byly pro letošek plánovány v 288 domech s předpokládanými náklady okolo 280 milionů Kč. Díky úsporám dosaženým výběrovými řízeními se nakonec podaří za stejnou částku opravit ještě o 55 domů více. K 30. 9. 2012 bylo dokončeno 75 % plánovaných oprav.

Program Bezpečnost
Tento projekt byl zahájen již v roce 2010 a zahrnuje výměny vstupních dveří, zvonkových tabel a poštovních schránek a dále estetizaci společných prostor domů. V letošním roce byl program Bezpečnost rozšířen také o instalaci mříží ke vstupům do sklepních prostor domů.
I v tomto programu se podařilo díky úspěšným výběrovým řízením dosáhnout úspor oproti původnímu plánu a místo 314 domů s náklady okolo 70 milionů Kč bylo do projektu zařazeno 360 domů při snížení nákladů na 56,5 milionů Kč. Tento program je již pro letošní rok zcela dokončen. 
 
Program Exteriér
Také tento projekt byl zahájen již v roce 2010 a zahrnuje výměny oken, opravy střech a zateplení fasád, opravy elektrorozvodů ve společných prostorách domů, výměny vstupních dveří, zvonkových tabel a poštovních schránek a estetizaci společných prostor domů, vždy v závislosti na aktuálním stavu konkrétního domu.
Letos projekt Exteriér počítal původně s revitalizací 24 domů a s předpokládanými náklady ve výši 42 milionů Kč. Nakonec bude za 47,5 milionu Kč opraveno 36 domů, přičemž práce budou dokončeny do 31.10.2012.


Úspory nákladů na energie
Pro nájemníky je v roce 2012 velmi významný také projekt instalace spořičů vody, který byl realizován napříč celým bytovým fondem RPG a vyžádal si téměř 11 milionů Kč. V oblasti úspory nákladů na energie byl letos zahájen také projekt instalace indikátorů vytápění za téměř 34 milionů Kč. Tento projekt však vyžaduje minimálně 70% souhlas nájemníků se změnou způsobu vyúčtování nákladů na teplo. Proto bylo na instalaci indikátorů doposud vynaloženo 10 milionů Kč a projekt bude i nadále pokračovat v závislosti na získávání souhlasu nájemníků. 


Běžná údržba
Kromě výše popsaných projektů v domech a bytech RPG samozřejmě probíhá běžná údržba dle aktuálních potřeb. Za prvních 9 měsíců roku bylo vyřízeno 32 780 požadavků nájemníků, což představuje v průměru 173 vyřešených požadavků denně. Náklady na tuto běžnou údržbu zatím dosáhly částky 91 milionů Kč.


Komunikace s nájemníky
Klientská centra
K 30.9.2012 bylo na 4 klientských centrech RPG odbaveno 64 105 nájemníků, což znamená 400 denně při průměrné čekací době pouhých 16 minut.
Zákaznická linka
Zákaznická linka RPG vyřídila k 30.9. 2012 44 700 telefonátů (260 denně) a odpověděla na 13 039 e-mailových dotazů (74 denně).
Útvar kontroly
Útvar kontroly, zabývající se podněty a stížnostmi nájemníků, řešil od počátku roku do 30.9.2012 3 161 podnětů (v průměru 17 denně). Z toho bylo jen 218 oprávněných stížností (7 % všech podání).
Prevence bezpečnosti
V rámci prevence bezpečnosti bylo od počátku roku do 30.9.2012 provedeno 1 220 fyzických kontrol zaměřených na oprávněnost užívání bytu, kontrolu počtu osob v bytě apod. Kromě toho bylo řešeno 319 sousedských sporů, z nichž jen 4 bylo nutno vyřešit výpovědí z nájmu, v ostatních případech pomohla domluva nebo výstraha. 

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu