Společnost RPG Byty, s.r.o. zveřejnila plán oprav pro rok 2012

Stejně jako v předchozích letech, i letos bude společnost RPG Byty, s.r.o. pokračovat v rozsáhlé regeneraci svého bytového fondu. Tak jako v loňském roce, i v roce 2012 plánuje společnost vynaložit na opravy a celkovou regeneraci domů a bytů zhruba 1,3 miliardy Kč.
    
Významná část těchto prostředků půjde na programy Okna, Bezpečnost, Exteriér a Velké opravy, které se v roce 2012 dotknou 1 130 domů se 14 160 byty.

Podrobný seznam domů, v nichž se budou opravy provádět, je od 13. ledna 2012 k dispozici na stránkách www.rpgbyty.cz v sekci Programy pro nájemníky.


Výměna oken
Nejvýznamnější položku v rámci oprav a investic v roce 2012 bude opět tvořit masivní výměna oken. Ta je plánována u více než 9 000 bytů v 628 domech a vyžádá si zhruba 320 milionů Kč.
Společnost RPG Byty, s.r.o. přitom již v loňském roce informovala nájemníky, že program výměny oken o jeden rok urychlí a oproti původnímu závazku vymění okna těm nájemníkům, kteří přistoupili na její návrh úpravy výše nájemného, již do konce roku 2013.

Program Bezpečnost
Tento projekt byl zahájen již v roce 2010 a zahrnuje výměny vstupních dveří, zvonkových tabel a poštovních schránek a dále estetizaci společných prostor domů. V letošním roce bude program Bezpečnost rozšířen také o instalaci mříží ke vstupům do sklepních prostor domů.
V roce 2012 se program Bezpečnost dotkne 314 domů a vyžádá si náklady okolo 70 milionů Kč.

Program Exteriér
Také tento projekt byl zahájen již v roce 2010 a zahrnuje výměny oken, opravy střech a zateplení fasád, opravy elektrorozvodů ve společných prostorách domů, výměny vstupních dveří, zvonkových tabel a poštovních schránek a estetizaci společných prostor domů, vždy v závislosti na aktuálním stavu konkrétního domu.

V roce 2012 se projekt Exteriér dotkne 24 domů, předpokládané náklady na tento program v roce 2012 jsou 42 milionů Kč.
 

Velké opravy
Do kategorie velkých oprav patří např. generální opravy rozvodů SV a TUV, odpadního potrubí, elektrorozvodů ve společných prostorách domů, střech nebo balkonů. Tyto opravy jsou v roce 2012 plánovány v 288 domech s předpokládanými náklady okolo 280 milionů Kč.

Úspory nákladů na energie
Pro nájemníky je v roce 2012 velmi významný také projekt instalace spořičů vody, který je realizován napříč celým bytovým fondem RPG a vyžádá si téměř 11 milionů Kč. V oblasti úspory nákladů na energie se pro rok 2012 počítá také s instalací měřičů tepla za téměř 34 milionů Kč. 

Kromě výše popsaných projektů bude v domech a bytech RPG samozřejmě probíhat běžná údržba dle aktuálních potřeb. 

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

 

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu