Společnost RPG Byty zahájila plánovanou demolici domů v Karviné 6

Na jaře roku 2012 oznámila společnost RPG Byty, s.r.o. svůj záměr zdemolovat několik domů v rámci revitalizace karvinské části Nové Město. Dnes byla demolice zahájena.

Společnost RPG Byty, s.r.o. se snaží již několik let vrátit Novému Městu hezčí tvář a opět udělat z této lokality dobrou adresu, která by se stala vyhledávaným místem k bydlení. Velká část zdejších domů RPG již také prošla revitalizací a dnes se pyšní novými fasádami, okny, střechami a řadou dalších úprav, na které bylo od roku 2008 vynaloženo přes půl miliardy korun. 

Součástí revitalizace celé lokality bylo ale také vyřešení otázky co s domy, jejichž oprava by byla vzhledem k jejich stávajícímu stavu příliš nákladná a neekonomická. Konkrétně se jednalo o 7 domů na ulicích Makarenkova, Tř. Družby a Na Vyhlídce.

„V těchto domech byla dlouhodobě vysoká neobsazenost bytů. S přihlédnutím k tomu, v jakém stavu se tyto domy nacházely, jsme se rozhodli zbývající nájemníky přestěhovat jinam a domy zakonzervovat do doby, než bude rozhodnuto o jejich dalším osudu,“ říká Pavel Klimeš, výkonný ředitel realitní skupiny RPG Real Estate. „Zaznamenali jsme například několik dotazů ze strany zájemců, kteří od nás chtěli tyto domy odkoupit a přebudovat je na ubytovny pro sociálně slabé. Takové řešení jsme ale rezolutně odmítli, protože by bylo v přímém rozporu s naší strategií celkového rozvoje Nového Města,“ rekapituluje Pavel Klimeš. 

Stěhování celkem 117 rodin bylo ukončeno v září 2012. S ohledem na to, že všichni nájemníci se stěhovali do domů, které již prošly revitalizací, znamenalo pro ně stěhování jednoznačně změnu k lepšímu. 

Po kompletním vystěhování byly domy znepřístupněny a zakonzervovány tak, aby se do nich nemohly dostávat nepovolané osoby. I přes tato opatření se ale objekty staly terčem zlodějů kovů. Díky zvýšenému dohledu ze strany městské policie, Policie ČR, asistentů prevence kriminality i soukromé bezpečnostní agentury se sice některé z pachatelů této trestné činnosti podařilo dopadnout, nicméně domy se jejich vinou dostaly do takového stavu, kdy jejich další využití již nebylo možné. Proto bylo definitivně rozhodnuto o jejich demolici.

Ta byla zahájena právě dnes a v rámci její první fáze, která by měla skončit do 31. 7. 2013, bude zbouráno 5 domů tvořících celek na ulicích Na Vyhlídce, Tř. Družby a Makarenkova. Demolici realizuje formou postupného stržení společnost AWT Rekultivace a.s.
 
O budoucím využití prostranství, které po demolici domů vznikne, nyní jedná společnost RPG Byty, s.r.o. s vedením města Karviné, neboť právě městu patří přilehlé pozemky pod veřejnými prostranstvími. Město Karviná přitom v současné době realizuje v Novém Městě v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) právě revitalizaci veřejných prostranství a v zájmu zvýšení bezpečnosti došlo také k rozšíření kamerového systému, do kterého byly pro potřeby městské policie zapojeny kamery, které na své náklady instalovala společnost RPG Byty, s.r.o.


 

 

Informace pro média:

Informace pro média:
Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

 

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu
Makarenkova_demoliceMakarenkova _Dům po opravě