Společnost RPG Služby obhájila certifikáty pro integrovaný systém řízení

Bez jediné neshody obhájila společnost RPG Služby, s.r.o. certifikáty v rámci integrovaného systému řízení. V březnu provedli certifikační auditoři společnosti Bureau Veritas Certification dohlídku certifikačního auditu. Kromě obhajoby potvrdili i získání certifikátu dle nové ČSN OHSAS 18001 na systém řízení BOZP.

„Díky certifikátům můžeme lépe deklarovat kvalitu nabízených služeb. Klienti pak získávají vyšší míru jistoty, že obdrží služby v patřičné kvalitě. Vědí také, že respektujeme moderní požadavky na péči o životní prostředí a klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,“ doplnila manažerka kvality RPG Služby Daniela Fajkusová.

Tři auditorské týmy provedly fyzické kontroly stavu v areálu střediska stavebních prací v Ostravě-Porubě a ve střediscích údržby v Havířově Ostravě. Dále pokračovaly v auditu na opravách ve volných bytech a na stavbách realizovaných externím dodavatelem v Karviné i na stavbě v Havířově, které byly realizovány střediskem stavebních prací Ostrava. Výsledek: dílny údržby, pracoviště a staveniště byly v bezvadném stavu.
 
„Naše společnost v současné době disponuje již třemi certifikáty: „Správa a údržba nemovitostí“, „Pozemní stavitelství“ a „Procesní outsourcing“. Jde o ČSN EN ISO 9001:2001 na systém managementu jakosti, dále ČSN EN ISO 14001:2005 na systém environmentálního managementu a konečně ČSN OHSAS 18001:2008 na systém managementu BOZP,“ uvedl ředitel RPG Služby, Radek Hartman.

Záměr získat certifikáty si společnost RPG Služby vytyčila v polovině roku 2007. Bylo zřízeno oddělení manažera kvality, nastaveny všechny procesní přístupy a integrovaný systém řízení se podařilo implementovat a dát do souladu s potřebnými normami.
Společnost by dále ráda pokročila k dosažení standardu při zlepšování výkonnosti dle ISO 9004 a ISO 9004-2, což by jí umožnilo směrovat jednoznačně k vyšší efektivitě a specializovat systém řízení jakosti na oblast služeb, na kterou se zaměřujeme.

Informace pro média:

RPG Služby, s. r. o.
RPG Služby, s. r. o. je společným podnikem RPG Real Estate a OKIN GROUP. Hlavním předmětem činnosti je zejména podpora podnikatelských aktivit RPG Real Estate v oblasti facility managementu, správy a údržby nemovitostí, komplexní regenerace bytových domů a renovace bytového i nebytového fondu. Stejné služby společnost nabízí i dalším externím zákazníkům jak v Moravskoslezském regionu, tak i na území celé České republiky. Organizačně je společnost rozdělena na pět divizí dle oborů činnosti – Divize Realizace, Divize Stavebních projektů, Divize Facility management pro firemního zákazníka, Divize Facility management pro koncového zákazníka a Divize Nákup. Firma dosahuje roční obrat přes 1 miliardu Kč a zaměstnává téměř 400 zaměstnanců.


OKIN GROUP a.s.
OKIN GROUP je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě. OKIN GROUP (dříve OKIN FACILITY) nabízí ucelený soubor služeb v oblastech komplexního facility managementu a business process outsourcing. Na českém trhu působí od roku 1993 a celá skupina čítá téměř 1 500 zaměstnanců. Konsolidovaný obrat v roce 2007 činil 890 milionů Kč. 

RPG Real Estate
Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu