Společnost RPG Služby se zapojila do programu Zelená úsporám.

Od poloviny června byla do programu Zelená úsporám mezi 1200 odborných dodavatelů přijata i společnost RPG služby, s.r.o. Program je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.


„Do programu jsme se zapojili proto, abychom ještě zvýšili atraktivnost svých produktů. Dokážeme uspokojit požadavky našich klientů od A do Z. Neřešíme jen dotaci a dodávky s ní spojené, ale kompletní realizaci, tedy stavbu, včetně poradenské činnosti, energetického auditu, zpracování projektu, stavebního dozoru aj.,“ uvedl ředitel RPG Služby, s.r.o. Radek Hartman.


Dotační program má za cíl podporovat energetické úspory při rekonstrukcích starších domů i při nové výstavbě, a to formou kvalitního zateplování rodinných a bytových domů, kromě domů panelových. „Dotace, které můžeme pro naše zákazníky využít, se vztahují například na dodávku a instalaci plastových a dřevěných střešních oken, plastových oken a plastových, dřevěných či hliníkových vnějších dveří,“ doplňuje Hartman.  Dotace se vztahuje pouze na akce ukončené po 1. 4. 2009, jejichž ukončení je doloženo například kolaudačním rozhodnutím bez závad. Pokud někdo právě teď zatepluje svůj dům a nemá projekt dokončen, vztahuje se dotace i na něj.
Program Zelená úsporám může pootevřít dveře k tomuto bezesporu zajímavému segmentu a výrazně tak zvýšit atraktivitu společnosti i pro cílového zákazníka.

 

Informace pro média:

RPG Služby, s. r. o.
RPG Služby, s. r. o. je společným podnikem RPG Real Estate a OKIN GROUP. Hlavním předmětem činnosti je zejména podpora podnikatelských aktivit RPG Real Estate v oblasti facility managementu, správy a údržby nemovitostí, komplexní regenerace bytových domů a renovace bytového i nebytového fondu. Stejné služby společnost nabízí i dalším externím zákazníkům jak v Moravskoslezském regionu, tak i na území celé České republiky. Organizačně je společnost rozdělena na pět divizí dle oborů činnosti – Divize Realizace, Divize Stavebních projektů, Divize Facility management pro firemního zákazníka, Divize Facility management pro koncového zákazníka a Divize Nákup. Firma dosahuje roční obrat přes 1 miliardu Kč a zaměstnává téměř 400 zaměstnanců.

OKIN GROUP a.s.
OKIN GROUP je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě. OKIN GROUP (dříve OKIN FACILITY) nabízí ucelený soubor služeb v oblastech komplexního facility managementu a business process outsourcing. Na českém trhu působí od roku 1993 a celá skupina čítá téměř 1 500 zaměstnanců. Konsolidovaný obrat v roce 2007 činil 890 milionů Kč. 

 

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu