Společnost Sybase se umístila v kvadrantu lídrů studie MagicQuadrant v kategorii mobilní podnikové aplikační platformy

„Věříme, že naše postavení v kvadrantu lídrů studie Gartner Magic Quadrant for Mobile Enterprise Application Platforms odráží naši schopnost poskytovat kvalitní produkty podnikům, které chtějí přenést klíčové obchodní aplikace a procesy na mobilní bázi,” komentoval umístění Raj Nathan, Chief Marketing Officer, Sybase a dodal: „Z našeho pohledu je hodnocení společnosti Gartner také dokladem úspěšnosti naši vize nazývané Unwired Enterprise a také našeho jedinečného postavení na trhu, které nám umožňuje tuto vizi realizovat. Jako jeden z předních poskytovatelů mobilního podnikového softwaru je si Sybase vědom rostoucí poptávky podniků, které chtějí těžit z výhod přístupu k informacím, kdekoli a na jakémkoli zařízení.“

Gartner ve své studii definuje tzv. Pravidlo tří, které říká, že využití univerzálních přístupových bran nabízí značné výhody ve třech případech:
1. pokud podniky využívají tři nebo více aplikací
2. pokud jsou v podniku užívány tři a více OS nebo platforem
3. pokud je nutné zajistit integraci tří a více back-end systémů

Společnost Gartner zohlednila ve své studii změny v oblasti současných mobilních technologií a přejmenovala část studie dříve označovanou jako Trh univerzálních přístupových bran na Trh mobilních podnikových aplikačních platforem. Vzala tak v potaz rozvoj tohoto trhu a fakt, že mobilní nástroje a platformy se stávají běžnou součástí aplikačního vývoje. S touto změnou souvisela i změna kritérií a současně i snížení počtu poskytovatelů, které podmínky pro umístění v této studii splnily.

„Jako společnost vyvíjející mobilní aplikace zaměřené na workflow a obchodní procesy potřebujeme všestrannou a spolehlivou komponentu pro synchronizaci," řekl Stefan Christen, Global Project Manager, Swiss1mobile. „Zvolení Sybase za dodavatelského partnera byla proto z důvodů jejich odbornosti v oblasti mobilních podnikových řešení, silné produktové řady a dominantního postavení na trhu jasná volba.“

„Naším hlavním zaměřením v MobileDataforce je poskytovat mobilní aplikace, které překlenou propast mezi kanceláří a pracovišti, proto vyžadujeme partnera, který je schopen zajistit synchronizační základnu pro naši platformu PointSync," říká Mike Freeman, CEO, MobileDataforce. „Po vyhodnocení všech předních databází a mobilních middleware řešení Sybase zjevně převyšoval ostatní v oblastech synchronizace, interoperability a bezpečnosti."

Pokud chcete vidět studii Gartner Magic Quadrant for Mobile Enterprise Application Platforms 2008 navštivte prosím stránky www.gartner.cz .

Informace pro média:

O Gartner Magic Quadrantu
Magic Quadrant je názorné zobrazení trhu ve specifickém časovém úseku. Zobrazuje analýzu společnosti Gartner, která vyjadřuje, jak se jednotliví poskytovatelé umisťují ve srovnání s danými kritérii společnosti Gartner pro daný trh. Gartner nepotvrzuje žádného poskytovatele, produkt nebo službu, které jsou v Magic Quadrantu zobrazeny a také neradí uživatelům technologie, aby si vybírali jen dodavatele umístěné ve Vedoucím Quadrantu. Magic Quadrant je určen pouze jako nástroj výzkumu a není myšlen jako specifický nástroj k akci. Gartner odmítá jakékoliv záruky vyjádřené nebo odvozené s respektem k tomuto výzkumu, zahrnující záruky obchodovatelnosti nebo způsobilosti k určitým účelům.

O společnosti Sybase Inc.
Sybase Inc. - sídlí v kalifornském Dublinu a je největší softwarovou společností na světě, výhradně zaměřenou na správu a přenos informací z datových center až do míst jejich využití. Sybase patří mezi nejvýznamnější dodavatele softwarové infrastruktury, aplikačního softwaru a IT služeb s celosvětovou působností. Přední světové společnosti v oblastech obchodu, financí, státní správy, zdravotnictví i obrany využívají systémy Sybase.
Společnost Sybase Inc. v České republice zastupuje Sybase Software, s. r. o.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Petr Pluháček
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: petr.pluhacek@stance.cz