Společnost ZEVYP má nového obchodního ředitele

„V souladu se strategií nastoupenou naší společností v roce 2009, kdy jsme se opětovně zaměřili na komplexní zemní a související práce spojené především s výstavbou dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti a ekologických staveb, je mým prvořadým cílem stabilizace výkonů společnosti na úroveň roku 2009,“ uvádí ke svému nástupu Jan Bláha a dodává: „S ohledem na současnou hospodářskou krizi, jejíž důsledky se projevují i v oblasti stavebnictví, to je poměrně ambiciózní, ale reálný cíl. Věřím, že s týmem profesionálních kolegů se mi podaří těchto cílů dosáhnout a vytvořit tak předpoklady pro další rozvoj společnosti.“ V nové pozici obchodního ředitele bude Bláha zodpovídat především za rozvoj obchodních aktivit, budování profesionálního a úspěšného obchodně-projektového týmu a nabídku produktů a služeb v oboru stavebních prací.

 

V oboru stavebnictví má Bláha bohaté profesní zkušenosti. V ryze české stavební firmě EDIKT a.s. působil jako stavbyvedoucí a zajišťoval komplexní realizaci stavebních projektů nejen z technického hlediska. „V rámci stavebních projektů byla mým úkolem rovněž komunikace s dozorčími orgány a koordinace subdodavatelů.“ Mimo jiné se také podílel na průzkumech jednotlivých segmentů trhu pro realizaci konferencí a vzdělávacích programů určených vyššímu a střednímu managementu v Institute for International Research Praha. Profesní zkušenosti čerpal mj. také jako projektový manažer v ZPA Nová Paka, a.s.

 

Jan Bláha vystudoval obor dopravní infrastruktury v území na Českém vysokém učení technickém. Je svobodný a ve volném čase se věnuje počítačovým systémům, historii vojenství a turistice.

Informace pro média:

ZEVYP a.s. vznikla v roce 1990 jako konsorcium ZEVYP vyčleněním části pracovníků z bývalé státní organizace ČSD - Sdělovací a zabezpečovací dílny Plzeň. K přeměně na akciovou společnost došlo v roce 1998 z důvodů posílení a upevnění svých pozic na trhu. Společnost je držitelem významných certifikátů potvrzující zavedení systému řízení jakosti ISO 9001, zavedení systému ekologicky orientovaného řízení ISO 14001. Rovněž je držitelem certifikátu, který potvrzuje zavedení systému bezpečnosti ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 a v roce 2009 prošla úspěšně certifikačním auditem podle nové verze standardu pro společenskou odpovědnost SA 8000. Na českém trhu se orientuje především na komplexní zemní práce spojené s výstavbou dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, ekologických staveb apod. Více na www.zevyp.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz