Standard & Poors opäť potvrdila vysoký rating pre fondy Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund a Pioneer Funds - North American Basic Value

Agentúra Standard & Poor's v januári tohto roku potvrdila najvyšší rating AAA pre akciový fond Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund. Ten je dlhodobo oceňovaný najmä za konzistentný investičný prístup pod vedením skúseného portfólio manažéra Johna Careyho a najvyšší rating od S&P si úspešne drží už štyri roky. Aj ďalší z akciových fondov - Pioneer Funds - North American Basic Value dokázal, aj za súčasných neľahkých podmienok na trhu, obhájiť vysoký rating AA. Oba fondy patria do skupiny luxemburských fondov Pioneer Funds, ktorá je k dispozícii aj investorom na Slovensku.

Pioneer Funds - U. S. Pioneer Fund
Agentúra Standard & Poor's aj v tomto roku ocenila predovšetkým dlhodobo konzistentný investičný prístup pri riadení podfondu Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, stabilné zdroje podpory a tiež mnohoročné skúsenosti portfólio manažérov Johna Careyho a jeho priamej podpory Waltera Hunnewella. Investičný prístup používaný u tohto široko diverzifikovaného podfondu je relatívne konzervatívny a svoju úspešnosť preukázal v priebehu rady rokov. Hoci jeho výkonnosť v krátkodobom horizonte kolísala, z dlhodobého pohľadu je považovaná za dobrú a podfond samotný za stabilný a vysoko kvalitný.

"Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund je jedným z kľúčových podfondov skupiny Pioneer Investments v Slovenskej republike a prístup Johna Careyho k riadeniu portfólia je mi sympatický. Investuje eticky, akcie drží skutočne dlhodobo a zameriava sa na prvotriedne spoločnosti so stabilnou finančnou súvahou a schopnými manažérmi, ktoré sú schopné platiť nadpriemerný dividendový výnos. Prednosť dáva takým titulom, ktorých skutočnú hodnotu trh ešte neobjavil," komentuje Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR.

Pioneer Funds - North American Basic Value
Pioneer Funds - North American Basic Value tento rok opätovne potvrdil svoje kvality a od agentúry Standard & Poor's získal rating AA, ktorý si stabilne drží už päť rokov. Analytici Standard & Poor's považujú portfólio manažéra fondu Jima Cullena za jedného z najskúsenejších odborníkov v oblasti amerického akciového trhu. Jim má viac ako 45-ročnú skúsenosť v odbore, z toho 28 rokov sa venuje práve riadeniu akciových fondov. Investičný prístup používaný u tohto podfondu zostáva bez zmien a je relatívne neobmedzený. To síce vedie ku krátkodobému kolísaniu výkonnosti, avšak výkonnosť v perióde 10 rokov je porovnateľná s konkurenciou. Práve vďaka dôslednému investičnému procesu, stabilite a skúsenostiam manažérskeho tímu sa podfondu podarilo rating úspešne obhájiť.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments
je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 31 . decembru 2011 aktíva v hodnote viac ako 162,063 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 27 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 000 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz