Standard & Poors opět potvrdila vysoký rating pro fondy Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund a Pioneer Funds – North American Basic Value

Agentura Standard & Poor’s v lednu letošního roku potvrdila nejvyšší rating AAA pro akciový fond Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund. Ten je dlouhodobě oceňován zejména za konzistentní investiční přístup pod vedením zkušeného portfolio manažera Johna Careyho a nejvyšší rating od S&P si úspěšně drží již čtyři roky. Také další z akciových fondů – Pioneer Funds – North American Basic Value, dokázal i za současných nesnadných podmínek na trhu obhájit vysoký rating AA. Oba fondy patří do skupiny lucemburských fondů Pioneer Funds, která je k dispozici také investorům v České republice.

Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
Agentura Standard & Poor’s i letos ocenila především dlouhodobě konzistentní investiční přístup při řízení podfondu Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, stabilní zdroje podpory a také mnohaleté zkušenosti portfolio manažerů Johna Careyho a jeho přímé podpory Waltera Hunnewella. Investiční přístup používaný u tohoto široce diverzifikovaného podfondu je relativně konzervativní a svoji úspěšnost prokázal v průběhu řady let. Ačkoliv jeho výkonnost v krátkodobém horizontu kolísala, z dlouhodobého pohledu je považována za dobrou a podfond samotný za stabilní a vysoce kvalitní.

„Přístup Johna Careyho k řízení portfolia je mi sympatický. Investuje eticky, akcie drží skutečně dlouhodobě a zaměřuje se na prvotřídní společnosti se stabilní finanční rozvahou a schopnými manažery, které jsou schopny platit nadprůměrný dividendový výnos. Přednost dává takovým titulům, jejichž skutečnou hodnotu trh ještě neobjevil. Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund je jedním z klíčových podfondů skupiny Pioneer Investments v České republice a čeští investoři navíc mohou do tohoto podfondu investovat i v rámci třídy zajištěné do českých korun,“ komentuje Petr Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR.

Pioneer Funds – North American Basic Value
Pioneer Funds – North American Basic Value letos opětovně potvrdil své kvality a od agentury Standard & Poor’s získal rating AA, který si stabilně drží již pět let. Analytici Standard & Poor’s považují portfolio manažera fondu Jima Cullena za jednoho z nejzkušenějších odborníků v oblasti amerického akciového trhu. Jim má více než 45leté zkušenosti v oboru, z toho 28 let se věnuje právě řízení akciových fondů. Investiční přístup používaný u tohoto podfondu zůstává beze změn a je relativně neomezený. To sice vede ke krátkodobému kolísání výkonnosti, nicméně výkonnost v periodě 10 let je srovnatelná s  konkurencí. Právě díky konzistentnímu investičnímu procesu, stabilitě a zkušenostem manažerského týmu se podfondu podařilo rating úspěšně obhájit.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments
je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 31. prosinci 2011 aktiva v hodnotě více než 162,063 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz