Stáří vpřed! Pioneer Investments pokračuje v „golfové“ kampani


Na květnovou image kampaň Pioneer Investments ČR v podobě brandingu golfového hřiště na Konopišti navazuje v těchto dnech kampaň produktová s názvem Stáří vpřed! Je postavena na dlouhodobé tradici investování do amerických akciových trhů. Cílem je především podpořit nově uvedenou třídu podfondu Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, měnově zajištěnou do českých korun. Tento lucemburský klon využívá kvalitní investiční strategii třetího nejstaršího podílového fondu na světě – Pioneer Fund a pyšní se ratingem AAA od Standard and Poor’s.

Skupina Pioneer Investments v ČR bude komunikovat na vybraných golfových hříštích, včetně Konopiště, prostřednictvím citilightových ploch. Na pražské magistrále pak pro prezentaci využije big boardy, které jsou umístěny na cestě oběma směry. Kampaň je dále podpořena bannery umístěnými na webu Pioneer Investments ČR a PR aktivitami.

 „Golfová hřiště jsme zvolili proto, že představují místo, kde se významně koncentruje cílová skupina našich potencionálních klientů. Tímto krokem se snažíme nejen upozornit na nový produkt, ale také budovat vyšší povědomí o značce Pioneer Investments a spolu s dalšími marketingovými aktivitami podpořit její dobré jméno,“ vysvětlila Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR.

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na
www.pioneer.cz/pouceni o rizicich.pdf.

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Pioneer Funds je „fonds commun de placement“ (obdoba podílového fondu) s několika samostatnými podfondy založenými dle práva Lucemburského velkovévodství.


Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments
je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 30. dubnu 2010 aktiva v hodnotě více než 187,89 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund je jedním z nejstarších fondů v USA i na světěa odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze ke staženíverze ke staženíverze ke stažení