Startuje druhý ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje

V loňském roce Moravskoslezský kraj poprvé vyhlásil soutěž Inovační firma MSK. Hned první ročník příjemně překvapil nejen počtem 22 účastníků, ale i tím, že naprostá většina přihlášených firem je špičkou nejen u nás, ale i ve světě. Díky velkému zájmu vyhlašuje nyní Moravskoslezský kraj ročník druhý. Organizací soutěže je opět pověřena krajská Agentura pro regionální rozvoj.
 
 „Nenápadných firem na světové úrovni je v kraji dost, jen se o nich mezi lidmi zatím málo ví. První ročník soutěže nám pomohl některé špičkové firmy zviditelnit a totéž očekáváme od ročníku druhého. Snažíme se firmy stále více motivovat, a zároveň jim pomoci se zviditelnit,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Sikora.
 
Inovačního Oskara v minulém roce získala třinecká firma MEPAC se svým mobilním laserovým gravírovacím systémem, který slouží k označování nejrůznějších forem a nástrojů pro strojírenství, a to bez ohledu na jejich rozměr, hmotnost či tvar. „Zatím je brzy úspěchy dosažené díky vítězství v Inovační firmě hodnotit, protože jsme ještě nezrealizovali vše, co zamýšlíme. Pokud na to pohlížíme čistě z ekonomického hlediska, tak se nám měsíční obrat v listopadu, kdy jsme dostali toto ocenění, zvedl o více než dva miliony korun. V prosinci jsme pak na tom byli ještě lépe. Jestli je to způsobeno čistě soutěží, nedokážeme říci. Myslíme však, že i ona měla pozitivní podíl na tomto vývoji,“ sdělil Petr Petřík, majitel vítězné společnosti MEPAC.
 
Druhý ročník soutěže, je určen živnostníkům, malým, středním a nově také velkým firmám, které budou moci přihlásit své inovativní výrobky, technologie či služby s již patrnými výsledky na trhu. „Je nutné podotknout, že se musí jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby, nebudou akceptovány pouze modifikované produkty (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů, apod.), které nepřinášejí novou přidanou hodnotu pro zákazníka,“ upřesnila kritéria ředitelka ARR Petra Chovanioková. Vítězná firma z každé kategorie získá 50 tisíc korun, firmy na druhém a třetím místě si rozdělí 30 a 10 tisíc korun. 

Nosnými kritérii budou nově vytvořena pracovní místa, investiční návratnost projektu, ale také rentabilita produktu. Uzávěrka přihlášek je 14. srpna 2014. Podmínky soutěže naleznou zájemci na webových stránkách http://inovacnifirma.rismsk.cz/.


Na podporu inovativního podnikání malých a středních firem jdou ročně desítky miliónů korun - programy má kraj, stát i Evropská unie. Kraj podporuje například mladé firmy, studentské programy, nebo nabízí mikropůjčky s výhodným úrokem.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz