Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o provedených kontrolách lékáren

Praha, 9. 2. 2009 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl kontrolu pěti středočeských lékáren – v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladá Boleslavi a Příbrami. V rámci těchto inspekcí tzv. „na podnět“ se ze strany lékáren neprokázalo žádné pochybení.

Inspektoři SÚKL provádí na území celé České republiky pravidelné kontroly dodržování zákona o léčivech a od roku 2008 i zákona o cenách v lékárnách. Při kontrole pěti středočeských lékáren nebylo prokázáno závažné porušení zákonů. Z důvodu 100% nárůstu agendy lékáren, však dochází ke zkrácení doby výdeje, která má za následek
snížení množství poskytovaných informací jednotlivým pacientům. 

V minulém roce SÚKL uskutečnil 978 kontrol, přičemž v devadesáti případech šlo o kontroly na podnět. “Kontrola je vždy cílena na zajištění prospěchu pacienta. Kontrolujeme tedy především činnosti lékáren ovlivňující účinnost, bezpečnost a jakost léčiv a také zákonný rozsah poskytované lékárenské péče,“ uvedl PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL.

Inspektoři se zaměřují například na platnost registrace nestátního zdravotního zařízení, kontrolu výdeje léčiv, kontrolu poskytování informací pacientům, vedení dokumentace, dodržování podmínek uchovávání léčiv, kusovou kontrolu léčiv či dodržování zásad přípravy léčiv. Dále zjišťují dodržování stanovené obchodní přirážky a dodržování maximální ceny výrobce.

V případě porušení zákona hrozí provozovateli lékárny podle zákona o léčivech pokuta až do výše jednoho milionu korun. Výše pokuty vyplývající ze zákona o cenách se stanovuje v závislosti na výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Pro více informací kontaktujte:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl.cz