Státní ústav pro kontrolu léčiv znovu varuje před nebezpečnými léky

Praha, 20. září 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil podzimní fázi kampaně „Nebezpečné léky“, která má za cíl varovat širokou veřejnost před riziky spojenými s nákupem a užíváním padělků a nelegálních přípravků. Celá kampaň tak reaguje na zvýšený výskyt padělků a nelegálních přípravků, a to nejen v ČR, ale i ve světě. Podzimní fáze kampaně probíhá od poloviny září a je zaměřena na celou republiku.

„Naším cílem je varovat občany před nebezpečími spojenými s padělky léků a nelegálními přípravky,“ řekl ředitel SÚKL Martin Beneš. Kampaň probíhá primárně na Internetu a Facebooku, tedy v prostředí, které je pro nelegální nabídky léků využíváno nejčastěji. Připravili jsme webové stránky www.nebezpecneleky.cz, které obsahují informace, jak padělky poznat a jak se jim vyhnout. Na webových stránkách naleznete přehled zachycených padělků a nelegálních přípravků, a to včetně fotodokumentace a informací o složení přípravku. „Padělky vznikají ve zcela nekontrolovaných podmínkách a není tak možné zaručit účinnost, ani to, že vás padělek neohrozí na zdraví a životě,“ doplnil Martin Beneš.

„Kampaň je jednoduchá a názorná, přehled padělků umožňuje podívat se, jak padělek skutečně vypadá. Nemluvíme o něčem nekonkrétním, ukazujeme realitu,“ uzavřel Martin Beneš. Informování veřejnosti o kampani probíhá formou videospotů v MHD a na nádražích, audiospotů v celoplošném rádiu, plakátů umístěných v prostředcích MHD ve všech krajských městech.

V České republice je možné nakupovat přes Internet pouze volně prodejné léčivé přípravky a tímto způsobem je může nabízet pouze provozovatel tzv. "kamenné lékárny". Podrobnější informace k nákupu léčivých přípravků na Internetu naleznete na webových stránkách v sekci Manuál správného nakupování léků na internetu.

Na kampani se podílí celá řada partnerů, jejich celý seznam je k nalezení na www.nebezpecneleky.cz, za všechny zmíníme zejména Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Celní správu a Národní protidrogovou centrálu.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Pro více informací kontaktujte:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl.cz