Studenti obchodní akademie v Neveklově zabodovali v nejvyšších kolech soutěže Enersol

Japonské topoly jako obnovitelný zdroj energie, právě tento projekt oslovil porotu mezinárodního kola soutěže Enersol natolik, že mu udělila stříbrnou medaili v kategorii Enersol a praxe. Autorem je Tomáš Koubek, student 3. ročníku obchodní akademie v Neveklově. Mezinárodního kola, které proběhlo 18.–19. dubna v Táboře při příležitosti konference na téma obnovitelné zdroje energie, se zúčastnilo 26 soutěžících ze 6 evropských zemí. Neveklovští studenti se se svými projekty umisťovali na předních pozicích i v krajském a celostátním kole soutěže.

Obchodní akademie v Neveklově podporuje účast svých studentů v soutěži Enersol již šestým rokem. „Snažíme se jim nabízet i další příležitosti pro rozšíření obzorů mimo oblast ekonomie a obchodu. Proto jsme se rozhodli zapojit do soutěže, která žáky nutí zamýšlet se nad aktuálním tématem ekologie a obnovitelných zdrojů energie,“ říká Mgr. Soňa Veisová, ředitelka školy. „Velkou zásluhu na našem snažení a skvělých výsledcích v soutěži má vyučující Ing. Václava Netolická, která vybírá náměty a žáky pro jednotlivé projekty, vede studenty při průběžné přípravě a velmi pečlivě s nimi ladí finální prezentace,“ dodává.

Do letošního ročníku soutěže Enersol se neveklovští studenti zapojili 12 projekty, z nichž pět postoupilo do krajského kola. Do celostátní soutěže se probojovala trojice z nich. V celorepublikovém klání získal zlatou medaili již zmíněný Tomáš Koubek s projektem japonských topolů jako obnovitelného zdroje energie, na třetím místě v kategorii Enersol a inovace skončila studentka 4. ročníku OA Neveklov, Jitka Zderadičková.

Soutěž Enersol se věnuje studentským projektům z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a je určena především středním školám technického a přírodovědného zaměření. Zapojit se však mohou i další školy, např. obchodní akademie, gymnázia a zdravotní školy. Studenti své projekty předkládají ve třech kategoriích: Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol a popularizace.  

Soutěž Enersol však není jedinou aktivitou školy nad rámec jejích osnov. Pravidelně sem s velkým úspěchem přijíždějí například i odborníci investiční skupiny Pioneer Investments, kteří studenty v rámci projektu Finanční akademie seznamují se základy investování a potenciálem či riziky finančních trhů. „Na neveklovskou akademii se průběžně vracíme a pokaždé se zde setkáme s velmi bystrými a zvídavými studenty. Je vidět, že zdejší vyučující dokážou v žácích vzbudit zájem i o oblasti, které jsou stále tak trochu na okraji učebních osnov, jako je například finanční gramotnost. Neveklovská obchodní akademie je jednou ze škol, kam se s Finanční akademií vydáváme opakovaně, a pozitivní přístup kantorů i studentů se odráží na průběhu každé další přednášky,“ říká Ing. Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments.
Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz