Studentům chebského gymnázia se otevřela brána ke vzdělání

Praha, 15. března – Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky v Praze (VŠMIE) spustila unikátní projekt Brána na vysokou školu, který umožní studentům chebského gymnázia seznámit se s univerzitní výukou.
Princip projektu je založen na integrovaném systému, který umožní studentům středních škol nahlédnout do procesů a problematiky výuky na vysokých školách. Jedná se o komplexní elektronický systém, jenž nabízí studentům příležitost využívat e-learningovou formu výuky kombinující klasické principy systému Moodle  s novými metodami z oblasti sociálních sítí.
Ve vysokoškolském informačním systému VŠMIE (ŠIS) vznikly čtyři mini panely, které by měly studentům pomoci lépe porozumět, jak probíhají procesy uvnitř vysoké školy, a také jakým způsobem funguje komunikace mezi pedagogy, vedením školy, studenty i přidruženými společnostmi, které rozvíjí a pomáhají zlepšovat kvalitu výuky.
Z chebských gymnazistů, a v budoucnu i dalších středoškoláků v Karlovarském kraji, se po přihlášení do ŠISu stanou vysokoškoláci, kteří zde mají k dispozici vygenerovaný rozvrh hodin, možnost vstoupit do systému, půjčit si odbornou literaturu v elektronické knihovně, zapsat si určitý předmět atd. Celý systém je přístupný na adrese grantového projektu (http://brananavs.vsmie.cz).
„Je škoda, že většina středních škol nemá nastaven téměř žádný interaktivní způsob spolupráce s ostatními, ani nevyužívá zdarma dostupné e-learningové výukové prostředky, které by posunuly vzdělávání na středních školách v České republice o krok dopředu. Absolventi středních škol jsou po přechodu na univerzitu často nesamostatní nebo úplně ztraceni. My jim nabízíme možnost tyto rozdíly překlenout a předejít tak rozčarování z nového prostředí a nároků, které na ně budou v rámci nadcházejícího studia kladeny,“ řekl Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE.
 „Když se dneska zeptáte absolventů, co říkají na informační systém školy, kde studovali, tak vyzní jejich odpovědi většinou negativně. To je vzhledem k současným možnostem docela smutná bilance. Doufám, že Brána na vysokou školu bude pro ostatní inspirací a dalším krokem ke zkvalitnění vzdělávání v této zemi,“ dodává Řechka.

 

Informace pro média:

Informace pro média:
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola
s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů.
VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem
 je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.

Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 724 513 052
E-mail: jana.palkovska@stance.cz