Studenty OA v Resslově ulici v Praze zaujala témata finančního trhu a investování


Studenti třetího ročníku Českoslovanské akademie obchodní v Resslově ulici, kteří si zvolili předmět Finanční trh a investování, měli 9. března možnost porovnat si dosud nabyté teoretické znalosti s praktickými poznatky odborníků. Roman Dvořák, analytik ze skupiny Pioneer Investments, přednášel v rámci projektu Finanční akademie na aktuální téma právě probíhající dluhové krize a jejího dopadu na domácnosti, vlády, firmy a investory. 

„Potěšilo mne, že finančnímu vzdělávání na obchodní akademii v Resslově ulici věnovali samostatné místo v rámci učebních osnov a volitelný předmět Finanční trh a investování se setkává se zájmem studentů,“ uvedl Roman Dvořák, analytik trhu a produktů Pioneer Investments ČR, a dodal: „Jistě k tomu přispívá i zapálený přístup pana profesora, který se aktivně zapojil do diskuze.“

Z krátkého průzkumu prostřednictvím anonymních investičních dotazníků vyplynulo, že si třeťáci uvědomují potřebu vytvářet finanční rezervy do budoucna. Z různých investičních možností volili zejména zlato, drahé kovy, nemovitosti a stavební spoření. A odkud čerpají ekonomické a finanční informace? Především z internetu, z tisku a ze školních lavic.

Tradičně největší odezvu pak mezi studenty vyvolala interaktivní flashová hra na principu lodí, při které si mohli zábavnou formou ověřit své znalosti z oblasti investování a finančních trhů a osvěžit si pojmy, které již zaslechli v přednáškách v rámci volitelného předmětu, nebo je zaznamenali v médiích.

Investiční skupina Pioneer Investments realizuje vzdělávací projekt Finanční akademie pro studenty letos již pátým rokem. Hlavním cílem projektu je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem svět finančních a kapitálových trhů v souvislosti s aktuálním ekonomickým děním. Přednášky jsou pro školy zcela bezplatné a zapojují se do nich zaměstnanci společnosti i širší management. Kromě České republiky Finanční akademie funguje již několik let i na Slovensku.

Informace pro média:


O Pioneer Investments
Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která k 31. prosinci 2011 aktiva v hodnotě více než 162,063 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.


 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
soubor ke staženísoubor ke stažení Finanční akademie Resslova