Sybase Software posílil Alliance Manager

Kateřina Urbanová doposud pracovala v oborech telekomunikace, IT a obchod. Profesní dráhu zahájila v roce 1996 u společnosti RadioMobil. Po čtyřech letech přestoupila do Aliatelu, kde se během necelých tří let vypracovala na pozici Sales Manager. Od srpna 2001 až do března 2004 pracovala ve firmě Český Telecom. Na pozici Alliance Manager, kterou od října zastává ve společnosti Sybase Software, působila již v loňském roce ve firmě Profinit, která je poskytovatelem softwaru a IT služeb.

Kateřina Urbanová studuje marketing a komunikaci na Akademii J. A. Komenského.
Je svobodná. Volný čas tráví převážně sportem, nejčastěji se věnuje golfu a aerobiku. Mezi její koníčky patří také cestování, okouzlena je zejména Asií. 

O společnosti
Sybase Software, s.r.o. patří mezi přední dodavatele softwarové infrastruktury, aplikačního softwaru a IT služeb s celosvětovou působností. Zaměřuje se na správu a přenos informací z datových center až do míst jejich využití. Orientuje se na řešení zejména v oblastech Business Process Integration, Enterprise portály a další webová řešení, Mobile Computing a Business Inteligence.