TaylorWessing e|n|w|c Advokáti představili nejproblematičtější místa nejen nového občanského zákoníku

Česká společnost se začíná pomalu připravovat na rekodifikaci soukromého práva. Obrovský zásah do legislativního rámce zasáhne nejen obchodní společnosti a občany – podstatnými změnami projde i související pojmosloví. Zástupci advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti představili nejproblematičtější oblasti, které budou dle jejich názoru v praxi zdrojem největších komplikací.

Rekodifikace soukromého práva je zajisté velkolepý počin. Jen samotný občanský zákoník má více než 3000 paragrafů, zákon o obchodních korporacích jich pak přidává dalších téměř 800. „I když základní kodex soukromého práva – nový občanský zákoník – by měl být ze své podstaty co nejstabilnější, nelze vyloučit chyby a značné komplikace při zavádění do praxe. Věříme, že k vychytání ‚mušek‘ dojde ještě před jeho vstupem v platnost,“ uvádí Dr. Erwin Hanslik, partner ve společnosti TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Nový kodex nahradí stávající občanský a z velké části i stávající obchodní zákoník a zasáhne tak do běžného života občanů i firem. „Podle našeho názoru bude pro budoucí praxi největším oříškem to, že nový občanský zákoník obsahuje vedle koncepčních změn řadu drobných odchylek od toho, co mají lidé zažité. Jak podnikatelé, tak spotřebitelé mají určité povědomí o obsahu právních předpisů a ustálené způsoby, jak v určitých situacích jednají. Nový občanský zákoník spoustu těchto zažitých věcí mění a bude trvat velmi dlouhou dobu, než se právní povědomí přizpůsobí novému zákonu,“ říká advokát JUDr. Petr Dobeš, LL.M. Eur.

„Podle informací z médií je zatím na změny připravena jen asi polovina firem. Naším záměrem proto bylo upozornit, že doba na nastudování nové legislativy se nebezpečně krátí. Už jen samotné ponechání základních dokumentů společnosti, jako jsou stanovy či společenská smlouva, bez patřičných úprav a uvedení do souladu s novou právní úpravou by se společnostem a jejich majitelům mohlo velmi rychle vymstít,“ uzavírá JUDr. Aleš Linhart, Ph.D.

Informace pro média:

Taylor Wessing je přední mezinárodní advokátní kancelář. Svým klientům nabízí na míru přizpůsobená inovativní řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich ambiciózních cílů. Téměř 900 právníků v 22 kancelářích v Evropě, na Středním východě a v Asii nabízí společnostem z celého světa integrované právní poradenství ve všech oblastech národního a mezinárodního obchodního práva. Kancelář má zvláštní odborné znalosti v oblasti práva obchodních společností, finančního práva, nemovitostí, duševního vlastnictví a soukromého vlastnictví. Taylor Wessing má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti poradenství pro klienty v Severní Americe, Brazílii a Indii.

Taylor Wessing se zaměřuje na odvětví zítřka: technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví a přírodní vědy, nemovitosti a infrastrukturu, energii a životní prostředí a finanční instituce a služby. Zejména celosvětově uznávané odborné znalosti v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví podtrhují sílu v oblasti znalostních odvětví. Více informací se dozvíte na www.taylorwessing.com.

Stance Communications, s.r.o.
Jiří Kaňa
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 721 331 593
E-mail: jiri.kana@stance.cz