TaylorWessing e|n|w|c Advokáti vyhlašuje druhý ročník literární soutěže pro studenty práv

Advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti vyhlašuje další ročník literární soutěže pro studenty práv, tentokrát o nejlepší právní esej o IT technologiích. Letošní ročník kancelář pořádá ve spolupráci s  Wayra, společností ze skupiny Telefónica provozující akcelerátor podnikání především v oblasti moderních technologií. Vítězové mohou získat měsíční stáž v některé ze zahraničních poboček TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Do soutěže se mohou zapojit všichni studenti právnických fakult vysokých škol z celé České republiky. Jejich úkolem bude sepsat v anglickém jazyce právní esej v rozsahu 2–3 normostran na téma: „Bezpečnost dat a ochrana soukromí na sociálních sítích / bezpečnost dat a ochrana soukromí při používání mobilních aplikací“.

Po skončení soutěže budou eseje vyhodnoceny tříčlennou porotou složenou z jednoho zástupce společnosti Wayra, odborníka z kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti a novináře (laický pohled). Na začátku dubna porota vybere čtyři nejlepší příspěvky. Všichni účastníci soutěže budou následně pozváni na slavnostní recepci, kde budou vyhlášeni vítězové, kterým zástupci kanceláře předají diplomy.

Autoři vybraných prací získají možnost měsíční placené stáže v jedné ze středoevropských poboček TaylorWessing e|n|w|c Advokáti, které se nacházejí v Praze, Bratislavě, Budapešti a Varšavě. Zde vítězní studenti získají zkušenosti z mezinárodní právnické kanceláře a ověří si své teoretické znalosti přímo v praxi. K rozřazení do jednotlivých poboček dojde po dohodě mezi výherci a pořádající advokátní kanceláří a s přihlédnutím k jazykovým schopnostem autora. Náklady na cestu a pobyt uhradí TaylorWessing e|n|w|c  Advokáti.

Texty je možné zasílat pouze elektronicky na emailovou adresu michaela.mouckova@stance.cz a zpráva musí být označena předmětem „Literární soutěž“. Úplné soutěžní podmínky účastníci naleznou na stránkách www.facebook.com/soutezprostudentypravdruhyrocnik. Nejzazší termín pro zaslání práce je 28. února 2014, vyhlášení pak proběhne 15. dubna téhož roku.

V Praze dne 25. listopadu 2013

Informace pro média:

O TaylorWessing e|n|w|c Advokáti
TaylorWessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující kompletní servis klientům v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích. K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a pomáháme jim uspět tím, že o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně.

Naše zaměření na odvětví zítřka nám umožňuje rozvíjet odborné znalosti směřující k vedoucímu postavení na trhu:

• Technologie, média a komunikace
• Zdravotnictví
• Energetika a životní prostředí
• Finanční instituce a služby

V TaylorWessing jsme hrdí na naši pověst pokrokové firmy. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 23 kanceláří po celém světě nejsou pouze symbolickými úřady; mísí to nejlepší ze znalostí místního komerčního, průmyslového a kulturního prostředí s mezinárodní zkušeností, což jim umožňuje poskytovat proaktivní, integrované řešení pro naše klienty.

O projektu Wayra Academy
Projekt Wayra Academy je světová síť podnikatelských akcelerátorů provozovaných globální společností Telefónica, a to divizí Telefónica Digital. První akademie byla otevřena v červnu 2011 v kolumbijské Bogotě. Česká pobočka byla otevřena v červnu 2013 a sídlí na Václavském náměstí. Projekt je zaměřen na nové, potenciálně převratné technologicky založené podnikatelské záměry, kterým nabízí financování ve výši 40 tisíc eur, pomoc zkušených mentorů, bezplatný prostor pro práci na prestižní adrese ve Wayra Academy v Praze a možnost přístupu k zákazníkům skupiny Telefónica v celém světě. O možnostech spolupráce se můžete dovědět více na
www.wayra.org.

 

Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz