TECHO expanduje do Rakouska a Chorvatska

Interiérová společnost TECHO založila dvě nové pobočky, ve střední a jihovýchodní Evropě. Prvním klientem TECHO GmbH i TECHO Adria d.o.o. se stala jedna z významných rakouských bankovních skupin Erste Group.

Pobočka v Rakousku vznikla na vysoce konkurenčním trhu, stejně jako před lety pobočka ve Velké Británii. Do Rakouska TECHO přivedla Erste Group, s níž loni uzavřelo výhradní smlouvu a stalo se jejím síťovým dodavatelem. TECHO doposud vybavilo 20 jejích rakouských poboček a další stovky jich vybaví ročně ve zbytku Evropy. Mezi další významné zákazníky patří rakouská společnost VAMED, pro jejíž projekty v Africe dodává TECHO již od roku 2000 vybavení nemocnic. Rakouskou pobočku TECHO úspěšně vede regionální ředitel Rastislav Pekárik, jenž současně zodpovídá za TECHO na Slovensku a v Maďarsku.

Na trzích zemí bývalé Jugoslávie, kde se TECHO usadilo rovněž nedávno, jsou jeho největšími konkurenty převážně italští a rakouští výrobci. V současné době pracuje TECHO Adria na projektu rekonstrukce kosovského mezinárodního letiště v Prištině a do budoucna se zaměří na další významné nadnárodní zákazníky, jako Procter & Gamble, ČEZ, Erste Group a další. Pro Erste nedávno TECHO dokončilo vybavení centrály v Záhřebu (celkem 800 pracovních míst). Obrovskou výhodou záhřebské TECHO Adria je to, že v Chorvatsku veškerá klientela soustředí svá sídla právě do hlavního města. „TECHO Adria se nezaměřuje pouze na Chorvatsko, ale na celé území bývalé Jugoslávie, odtud Adria. Na základě toho, zda se nám tu podaří získat další důležité klienty, se příští rok rozhodneme, jestli  podobně jako v jiných evropských pobočkách otevřeme showroom s instalacemi nábytku i v této zemi,“ říká Ondřej Vanko, ředitel a jednatel TECHO Adria. Velký potenciál v regionu jižní Evropy vidí TECHO do budoucna také na srbském trhu. 
 
Expanze do zahraničí společně s klíčovými zákazníky je součástí dlouhodobé strategie TECHO. Impuls pro založení dvou nových poboček vzešel také ze spolupráce s rakouskou bankovní skupinou Erste Group. „Rakousko i Chorvatsko patří již dlouho do oblasti našeho podnikatelského zájmu, Erste náš vstup na tyto trhy jen urychlila,“ říká k tomu ředitel strategického rozvoje TECHO Jan Petrák. TECHO bude usilovat o získání dalších významných klientů na těchto trzích. 

Informace pro média:

TECHO, a.s. je vedoucí společností v oboru poskytování komplexních služeb v oblasti vybavování komerčních interiérů ve střední a východní Evropě a zároveň významným výrobcem kancelářského nábytku v České republice. TECHO nabízí nejefektivnější řešení nových kancelářských prostor vytvářejících optimální atmosféru pro dynamické společnosti. Klientelu tvoří významné bankovní domy, finanční instituce, mezinárodní společnosti a vládní organizace.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz