TECHO oznámilo rekordní hospodářské výsledky

Česká nábytkářská společnost TECHO dosáhla v roce 2007 historicky nejlepších výsledků v tržbách i výnosech.

Výnos před úroky a zdaněním dosáhl v roce 2007 výše 112,3 mil. Kč ( nejsou započteny výnosy z mimořádných prodejů nemovitého majetku, které se uskutečnily v roce 2007).

Tržby v roce 2007 byly realizovány ve výši 1,184 mld. Kč, oproti 831 mil. Kč dosaženým v roce 2006. Tj. tržby vzrostly meziročně o 42.5%. Tento dramatický růst tržeb se podařilo dosáhnout jednak díky výraznému růstu ekonomik Střední a Východní Evropy, tak také výrazným nárůstem exportu do Velké Británie.

Výnosy v roce 2007 vzrostly oproti předchozímu roku o 150%. Růstu výnosů bylo dosaženo tím, že se podařilo udržet režijní náklady na úrovni roku 2006 a rovněž marže byla na úrovni předchozích let.

Informace pro média:

TECHO, a.s. je vedoucí společností v oboru poskytování komplexních služeb v oblasti vybavování komerčních interiérů ve střední a východní Evropě a zároveň významným výrobcem kancelářského nábytku v České republice. TECHO nabízí nejefektivnější řešení nových kancelářských prostor vytvářejících optimální atmosféru pro dynamické společnosti. Klientelu tvoří významné bankovní domy, finanční instituce, mezinárodní společnosti a vládní organizace.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz