Tempo kontrakce průmyslové výroby se zpomalilo


Východisko: ČSÚ potvrdil předběžný odhad zpomalení poklesu průmyslové produkce v červnu o 10 % na 12,2 % (2pb přidal pozitivní kalendářní efekt). Průmyslová výroba očištěná o vliv kalendářních a sezónních faktorů dokonce meziměsíčně vzrostla o 2,9 %, což je nejvyšší meziměsíční tempo od února 2007. Slabý meziroční růst vykázala také stavební produkce (o 0,1 %). S poklesem poptávky se zatím nejhůře vypořádávají sektory zpracování kovů a výroby strojů a zařízení. Meziroční pokles zpomalil v odvětvích výroby motorových vozidel a růst vykázala např. výroba potravin. Pozitivně lze vnímat meziměsíční nárůst hodnoty nových průmyslových zakázek (po sezónním očištění) o 5,5 %, a to hlavně díky oživení zahraničních objednávek (o 8 %).

Analytik Vojtěch Benda: Oživení výroby domácího průmyslu koresponduje s poklesem zásob a mírným oživením exportů v Německu. Zvýšení nových zakázek je nepochybně pozitivní signál, ale jeho schopnost signalizovat vývoj průmyslu v nejbližších měsících nelze přeceňovat (vyvíjí se spíše souběžně s průmyslovou výrobou než v předstihu před ní). Červnové oživení průmyslové výroby může být začátkem dlouhodobého růstu, ale i částečnou korekcí po třináctiměsíčním razantním poklesu. Každopádně čísla signalizují, že tempo kontrakce průmyslové výroby se zpomalilo a s největší pravděpodobností bude v následujících měsících docházet k postupné stabilizaci výroby. Výraznější oživení však bude tlumeno „druhou“ vlnou ekonomické recese spojenou s oslabením soukromé potřeby a redukcí investiční aktivity.

Východisko: Deficit běžného účtu platební bilance dosáhl 16 mld. a překonal tak konsensus analytiků (-14 mld.). Vysoký přebytek bilance zboží a služeb (28 mld. Kč) byl více než kompenzován prohloubením deficitu bilance výnosů (-42 mld.) díky masivnímu odlivu dividend (29 mld. Kč) a reinvestovaného zisku (cca. 7 mld.). Čisté přímé zahraniční investice dosáhly podruhé v řadě deficitu (-5 mld.) díky českým akvizicím v zahraničí a zvýšením objemu poskytnutých úvěrů ve skupině. 12-měsíční klouzavý úhrn deficitu běžného účtu se snížil ze 100 na 80 mld. Kč.

Analytik Vojtěch Benda: I přes zvýšení odlivu dividend vykazuje běžný účet platební bilance víceméně stabilitu a v dlouhodobějším srovnání pokles deficitu, což představuje stabilizující faktor devizového kurzu. Zvýšený odliv dividend a prohloubení finance výnosů je kompenzován růstem korunových depozit zahraničních subjektů.

Ekonomický kalendář si můžete stáhnout ZDE.

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Eva Chlumová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 724 464 192
E-mail: eva.chlumova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk