Tempo snižování cen je rychlejší, než předpokládala většina analytiků


Východisko: Částečnou životaschopnost prokázaly domácí maloobchodní tržby, které v dubnu (očištěné o kalendářní a sezónní vlivy) meziměsíčně vzrostly o 0,6 % (meziročně poklesly o 1,7 %). Sezónně neočištěné tržby meziročně vzrostly v segmentu maloobchodního prodeje bez pohonných hmot a automobilů (+0,5 %) především díky zvýšení prodeje potravin (meziměsíčně o 2,2 %). Prodej pohonných hmot meziročně poklesl o 5,1 %, což pravděpodobně reflektuje pokles transitní dopravy a zároveň je konsistentní s prudkým poklesem dovozu ropy.

Analytik Vojtěch Benda: Implikace pro očekávaný vývoj spotřeby domácností, plynoucí z vývoje maloobchodních tržeb, jsou poměrně nejednoznačné. Je to hlavně dáno tím, že maloobchodní tržby nerozlišují mezi prodeji rezidentům a nerezidentům (nezapočítávají se do domácí spotřeby) a navíc sledují jen zlomek celkových spotřebitelských výdajů domácností (nejsou zde např. služby pro bydlení atd.). Přesto lze ale pozitivně hodnotit, že sezónně očištěné tržby v dubnu pokračovaly v mírném meziměsíčním poklesu i přes nárůst nezaměstnanosti a zpomalení růstu reálných mezd. Hlavním faktorem, který i přes tyto negativní vlivy udržel dubnové maloobchodní tržby nad hladinou, je příznivý (z hlediska spotřebitele) meziroční pokles spotřebitelské inflace. Pravdou ale je, že i přes mírný meziměsíční nárůst zůstaly tržby v maloobchodě meziročně nižší, tudíž předpokládaný příspěvek k meziročnímu tempu reálné spotřeby domácností byl v počátku 2Q09 negativní. Podle prognózy ING by se tempo spotřeby domácností mělo v letošním roce překlopit do negativních čísel v důsledku pokračujícího růstu nezaměstnanosti a slabého růstu mezd. 

Východisko: Ceny průmyslových výrobců (PPI) v květnu poklesly (již třetí měsíc v řadě) meziměsíčně o 0,4 %, především díky snížení cen kovů a kovových, nerostných surovin, plastů a potravinářských výrobků. Meziroční pokles PPI se tak prohloubil z -2,5 % na -3,8 %. Zrychlení meziročního poklesu zaznamenaly také ceny zemědělských výrobců (z -29,2 % na -31,4 %), takže nás nejspíš čeká další pokles spotřebitelských cen potravin...

Analytik Vojtěch Benda: Ceny průmyslových výrobců reflektují jednak pokles cen klíčových komodit, zároveň se však do výrobních cen promítá reakce na klesající domácí a zahraniční poptávku. Česká ekonomika se pohybuje hluboko pod svým potenciálem a reakce nabídkové strany v podobě snížení cen je tedy poměrně logická. Tempo snižování cen je však rychlejší, než předpokládala většina analytiků (konsensuální předpověď byla -3,5 %). V následujících měsících by se měly ceny výrobců postupně promítat do dalšího zpomalování spotřebitelské inflace, která by se – podle prognózy ING – mohla ve 3Q09 dostat blízko nule. Dočasně nelze vyloučit ani záporné tempo, záviset bude na vývoji devizového kurzu, jehož dočasné oslabení (jak je vymalováno v prognóze ING) by mohlo přitlumit desinflační příspěvek ze záporného tempa zahraničních cen (negativní CPI eurozóny) přes dovozní ceny do českého CPI. ČNB se bude snažit udržet inflační očekávání kladná, a proto (vzhledem k rychlému poklesu cen výrobců) lze velmi pravděpodobně očekávat další pokles úrokových sazeb na nejbližším zasedání bankovní rady ČNB, tj. 25. 6., o 25bb na 1,25 %.

Východisko: Poměrně velkou pozornost doporučuji zítra věnovat zveřejněné Zprávě o finanční stabilitě za rok 2008 z pera ČNB, která by se měla velmi detailně věnovat finanční situaci všech klíčových sektorů s důrazem na případná rizika českého bankovního sektoru. Nedávno zveřejněný podobný materiál IMF (Global Financial Stability Report) v podstatě označil českou ekonomiku za dalšího kandidáta na kolaps zahraniční solventnosti (podobně jako Maďarsko a Lotyšsko), což se později vysvětlilo použitím špatných čísel…

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:


ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové dětem, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Eva Chlumová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 724 464 192
E-mail: eva.chlumova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz