Tisková zpráva Volksbank AG: Prodej Volksbank International AG dokončen

Prodej podílu posílí kapitálovou strukturu VBAG

Vlastníci Volksbank International AG (VBI) a představitelé ruské Sberbank dnes úspěšně dokončili vyjednávání o prodeji skupiny VBI. 51% VBI vlastní Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), dalšími dvěma akcionáři jsou německá bankovní skupina DZ BANK AG / WGZ BANK AG a francouzská BPCE S.A., podíl každé z nich činí 24,5 %. Sberbank získá 100 % VBI a dohodnutá cena bude 1,0x kapitálu VBI (vyjma VB Rumunsko) v rozpětí od 585 milionů EUR do 645 milionů EUR podle obchodní výkonnosti VBI v roce 2011. K podepsání smluv došlo dnes. Kromě prodejní ceny převezme Sberbank financování poskytnuté současnými vlastníky ve výši takřka 2,5 miliardy EUR. VBAG či skupina bank vedená VBAG také poskytne Sberbank pětileté financování ve výši 500 milionů EUR. Uzavření obchodu je dohodnuto na konec roku – poté, co budou splněny určité předchozí podmínky. VB Rumunsko není v obchodu zahrnuta.

„Pro VBAG je prodej milníkem v procesu implementace naší reformní strategie,“ řekl Gerald Wenzel, generální ředitel VBAG. „Díky tomuto obchodu můžeme dále zlepšovat naši kapitálovou strukturu a zásadně snižovat riziko.” Poměr ukazatele Tier 1 se zlepší zhruba o 2 procentní body, přičemž se nám uvolní kapitál ve výši asi 300 milionů EUR.“
Bankovní síť, kterou Sberbank získává, se skládá z devíti institutů v osmi zemích: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Ukrajina. K 30. červnu 2011 mělo devět bank VBI 291 poboček a 3 993 zaměstnanců. 
Člen představenstva VBAG Michael Mendel řekl: „Vážíme si rozhodnutí generálního ředitele Sberbank, Hermana Grefa, pracovat s VBI jako silnou základnou pro další růst skupiny Sberbank. Jsme přesvědčeni, že síla Sberbank umožní VBI využít růstový potenciál na těchto trzích.“
Volksbank Rumunsko není součástí obchodu, jak bylo uvedeno již v předběžné dohodě z 14. července 2011. V dohodě s majoritními akcionáři bylo rozhodnuto, že Volksbank Rumunsko bude v následujících dvou až třech letech přebudována a následně prodána. 

Skupina VBI (včetně VB Rumunsko) oznámila pozitivní hospodářský výsledek ve výši 20,8 milionů EUR za období do 30. června 2011. Zisk po zdanění dosáhl 14,8 milionů EUR. Ve srovnání s druhým pololetím 2010 se opravné položky snížily o 37 %. Skupina VBI (vyjma VB Rumunsko) oznámila pozitivní hospodářský výsledek ve výši 22 milionů EUR za první polovinu roku 2011. Zisk po zdanění byl ve výši 15,9 milionů EUR.

Generální ředitel VBI Friedhelm Boschert vyjádřil uspokojení nad podpisem kupní smlouvy: „Po 20 letech našeho působení ve střední a východní Evropě se těšíme na zahájení nové kapitoly v naší úspěšné historii se Sberbank coby silným vlastníkem. Jsme si jisti, že můžeme pokračovat v našem pozitivním trendu růstu.“

Kontakt pro dotazy:
Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Walter Gröblinger
Tel.: +43 6648163723
Mail: walter.groeblinger@volksbank.com
Petra Roth
Tel: +43 6646129223
Mail: petra.roth@volksbank.com

Originální verze tiskové zprávy Volksbank AG v němčině k dispozici ZDE.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz