Doverville

Doverville, s.r.o., je česká společnost poskytující odborné veřejnosti vzdělání a poradenské služby v oblastech souvisejících s komerčně-bezpečnostními aktivitami, aktivitami v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů a protikorupční prevence u soukromých i veřejně-právních subjektů. Know-how společnosti pochází jednak ze sféry britského systému bezpečnostního vzdělávání a britského systému vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů, dále potom ze vzdělávacích materiálů, vodítek, postupů a případových studií ASIS International, UK Bribery Act a v neposlední řadě z více než dvacetiletých praktických zkušeností týmu společnosti.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz
Tiskové středisko:
Současní klienti Bývalí klienti
Zobrazit další