Nadace knížete z Lichtenštejna

Nadace knížete z Lichtenštejna je jedna ze soukromých nadací knížecí rodiny. Byla založena v roce 1970 s cílem spravovat podniky a majetky ve vlastnictví lichtenštejnské knížecí rodiny; tato nadace je dědicem zesnulého lichtenštejnského knížete Františka Josefa II (1906-1989).

 

Nadace lichtenštejnské knížecí rodiny spravují jednu z nejvýznamnějších uměleckých sbírek na světě, nemovitosti včetně historických paláců a zámků, jež jsou částečně přístupné veřejnosti, zemědělskou a lesní půdu v Rakousku a Lichtenštejnsku, poskytovatele finančních služeb i několik podílů v průmyslových podnicích ve světě. Činnost nadací se řídí principy dlouhodobého udržitelného rozvoje a etickými normami. Nadace zaměstnávají na celém světě asi 2.600 lidí.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michal Růžička
Development Director
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 605 232 393
E-mail: michal.ruzicka@stance.cz
Tiskové středisko:
Současní klienti Bývalí klienti
Zobrazit další