Top manažeři předních českých firem se seznamovali s unikátními rekvalifikačními programy z oblasti komerční bezpečnosti

Praha 6. prosince 2007 – Dvě desítky manažerů významných českých společností, státních institucí i bezpečnostních agentur se včera v pražské Sazka Areně zúčastnily prezentace dvou v Česku zatím unikátních rekvalifikačních programů “SECURITY MANAGER” a “RISK MANAGER”. Oba programy, jejichž realizátorem bude Orange Group, jsou akreditovány ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT). Speciální modulový výcvik, ve kterém si pořadí jednotlivých témat určí sami účastníci, začíná už v lednu příštího roku.

Koncepci rekvalifikačních programů představila generální ředitelka Orange Group Veronika Fáberová spolu s hlavním lektorem programů a předsedou Dozorčí rady Orange Group Michalem Fáberou. “Právě před rokem jsme v Sazka Aréně zahájili práci na přípravě těchto projektů, a to analýzou potřeb předních českých bezpečnostních manažerů. Zjiš?ovali jsme, která témata bezpečnostní manažeři považují za potřebná a také jejich názory na nejvhodnější způsob výuky a pochopitelně i na relevantní cenu. S radostí mohu konstatovat, že MŠMT akreditovalo programy, které si vlastně navrhli sami budoucí posluchači,” uvedla Veronika Fáberová. Koncept obou projektů vychází především z potřeby celoživotního vzdělávání. “Obsah i strukturu obou projektů jsme zaměřili velmi prakticky. Při jejich sestavování jsme měli na paměti nejen nutnost splnění přísných podmínek akreditace programů u MŠMT, ale také cíl přinést konkrétní a v praxi užitečné výsledky zaměstnavatelům, kteří uvolní své zaměstnance ze zaměstnání, zaplatí za ně školné... Jsme přesvědčeni, že investice do vzdělání v oblasti komerční bezpčenosti se firmám obzvláště nyní skutečně zúročí.”

Účastníci prezentace v Sazka Areně absolvovali ukázkové lekce ke dvěma tématům rekvalifikačních programů. O “Návratnosti investic do bezpečnosti” pohovořil Michal Fábera. “Analýzu rizik” pak odškolil světoznámý expert v oblasti mezinárodní bezpečnosti David Cresswell. “Analýza rizik je v české bezpečnostní praxi velmi podceňovaná disciplína. Mnohdy jsou implementována stereotypní opatření, která však nejsou relevantní skutečně hrozícím rizikům. Právě proto jsme jako ukázkovou lekci vybrali právě toto téma,” zdůvodnila výběr témat ukázkových lekcí Fáberová.

Oba rekvalifikační programy Orange Group odstartuje v lednu 2008. Určeny jsou vrcholovým manažerům firem a bezpečnostních agentur, významným představitelům státní správy             a státních institucí jako jsou Armáda ČR a Ministerstvo vnitra ČR. 

Zbrusu novou prezentaci výcvikových služeb včetně nového grafického designu spustila Orange Group k 5.12. na svých webových stránkách www.vycvik.orangegroup.cz

Informace pro média:

O ORANGE GROUP a.s.
Akciová společnost disponuje konsolidovaným týmem odborníků s patnáctiletou praxí v oblasti komerční bezpečnosti. Společnost se zabývá především konzultační a poradenskou činností v oblasti komerční bezpečnosti. Mezi další poskytované služby patří integrace bezpečnostních služeb, event security a vzdělávání manažerů především v oblasti bezpečnosti.

O Davidu Cresswellovi
David Cresswell působí jako ředitel pro výcvik v Mezinárodní výcvikové akademii bezpečnostního managementu ARC (The International Academy for Security Management, ARC Training International Ltd), která je předním britským centrem pro studium řízení komerční bezpečnosti.
Je velmi aktivním členem Britské bezpečnostní komunity, jako první prosazoval udělování vysokoškolských titulů v oblasti bezpečnostního vzdělávání na bázi praktického studia.
V současnosti Cresswell přednáší na Universitě v Middlesexu, na katedře kriminologie, která uděluje titul Master of Science. David je také aktivním členem dvou základních britských profesionálních bezpečnostních asociací. V britské pobočce ASIS zodpovídá za udělování titulů CPP a PSP (Physical Security Professional) a v Bezpečnostním Institutu je členem Hodnotící komise.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz